2841

Στο τρέχον παράθυρο του Internet Explorer επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο rebetiko.el.test4u.eu.

Βρείτε την φωτογραφία του Βασίλη Τσιτσάνη και αποθηκεύστε την στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας με όνομα tsitsanis.jpg.

Ανοίξτε με την εφαρμογή Microsoft Access το αρχείο IL-ates9001 που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα a1 το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Πελάτες και θα εμφανίζει τα πεδία ΚωδικόςΠελάτη, Όνομα και Επώνυμο. Ορίστε ως κριτήριο του πεδίου Περιοχή το Κέντρο και εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη.

Εκτελέστε το ερώτημα a1 και κάντε εξαγωγή των δεδομένων σε αρχείο με όνομα a1.rtf στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Κλείστε την εφαρμογή της Access.

Ανοίξτε με την εφαρμογή Microsoft Word το αρχείο IL-ates9001.docx που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας και διαγράψτε το κείμενο από το σημείο που αρχίζει με την φράση Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή.. έως το τέλος του εγγράφου. Αποθηκεύστε το έγγραφο αυτό με όνομα tables.docx στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

Κάτω από το υπάρχον κείμενο εισάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου a1.rtf που έχετε δημιουργήσει.

Επίσης εισάγετε την φωτογραφία tsitsanis.jpg στο τέλος του εγγράφου. Αποθηκεύστε το έγγραφο και κλείστε την εφαρμογή Microsoft Word.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Microsoft Office Outlook για να δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα αλληλογραφίας με θέμα Οι πίνακες και επισυνάψτε το αρχείο tables.docx. Στείλτε το μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@infolearn.gr