3007

Εφαρμόστε στην τρέχουσα παρουσίαση το πρότυπο template1.pot που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

3037

Εφαρμόστε στην τρέχουσα παρουσίαση ένα πρότυπο της αρεσκείας σας.

10140

Το Microsoft PowerPoint σας δίνει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πολυάριθμα online πρότυπα του, κατά την δημιουργία μιας νέας παρουσίασης.