3010

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000-Παρουσίαση μερικών μενού. Στη συνέχεια αλλάξτε στο πλαίσιο με τη λίστα την απόσταση μεταξύ των παραγράφων (πριν και μετά) σε 0,3 στιγμές.

3012

Μεταβείτε στην 4η διαφάνεια (με τίτλο WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του). Εφαρμόστε δεξιά στοίχιση σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων.

3013

Στο πλαίσιο κειμένου της πρώτης διαφάνειας αλλάξτε τη λέξη Word σε Επεξεργασία κειμένου και τη λέξη Excel σε Υπολογιστικά φύλλα.

3016

Στη διαφάνεια με τίτλο WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του αλλάξτε τη γραμματοσειρά του κειμένου της 1ης κουκκίδας σε Times New Roman.

3018

Στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000-Παρουσίαση μερικών μενού αλλάξτε το χρώμα γραμματοσειράς σε RGB(245, 179, 0) σε όλο το κείμενο με την αρίθμηση, μέσα στο πλαίσιο κειμένου (αγνοήστε το χρώμα των αριθμών).

3019

Μεταφερθείτε στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000-Παρουσίαση μερικών μενού. Στη συνέχεια αλλάξτε το στυλ της κουκκίδας στο κείμενο Μορφή/Παράγραφος ούτως ώστε να είναι ίδιο ακριβώς με το στυλ της πρώτης κουκκίδας Μορφή/Γραμματοσειρά.

3022

Κάτω και δεξιά στην τρέχουσα διαφάνεια προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου με την φράση: Πωλήσεις 2002-2003. Φροντίστε το πλαίσιο κειμένου να μην επικαλύπτει το γράφημα.

3041

Σε όλα τα πλαίσια κειμένου με κουκίδες της τρέχουσας διαφάνειας, αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε 20.

3042

Στο αριστερό πλαίσιο κειμένου με τις κουκίδες, κάτω από το υπάρχον κείμενο, προσθέστε τη φράση: Εξετάσεις θα γίνουν με την έναρξη του νέου εξαμήνου σε νέα κουκίδα.

3044

Επιλέξτε το κείμενο της πρώτης κουκίδας του δεξιού πλαισίου κειμένου της διαφάνειας. Στη συνέχεια εφαρμόστε πλάγια γραφή και σαν χρώμα γραμματοσειράς χρησιμοποιήστε το Μαύρο, Κείμενο 1.

3046

Στην τρέχουσα διαφάνεια εισάγετε ένα σχήμα της αρεσκείας σας στην κάτω και αριστερή γωνία το οποίο θα βρίσκεται ολόκληρο μέσα στη διαφάνεια αλλά δεν θα καλύπτει ούτε τον τίτλο αλλά και ούτε κάποιο από τα δύο πλαίσια κειμένου. Στη συνέχεια στο αριστερό πλαίσιο κειμένου εφαρμόστε σκιά στη γραμματοσειρά ολόκληρου του κειμένου.

3073

Στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης, αλλάξτε ολόκληρο το κείμενο του πλαισίου κειμένου σε κεφαλαία.

3074

Στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000 Παρουσίαση μερικών μενού αλλάξτε σε ολόκληρο το κείμενο του πλαισίου κειμένου την αυτόματη αρίθμηση σε κουκίδες.

3075

Στην τρέχουσα παρουσίαση αναιρέστε όλες ενέργειες που τυχόν έχουν γίνει.

3076

Κάντε τρεις φορές Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας (το αντίθετο της αναίρεσης).

3104

Στο δεξί πλαίσιο κειμένου εισάγετε τον αριθμό 2310888771.

3105

Στην τελευταία διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης στο κείμενο Δυνατότητα αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εφαρμόστε έντονη, υπογραμισμένη, πλάγια και με σκίαση γραφή, με μέγεθος γραμμάτων 40 στιγμές.

3106

Στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης, αλλάξτε ολόκληρο το κείμενο του πλαισίου κειμένου σε πεζά.

3107

Στον τίτλο της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε κόκκινο χρώμα στην λέξη Σεμινάρια και στη λέξη πρόγραμμα

3108

Αφαιρέστε την σκιά από τον τίτλο της τρέχουσας διαφάνειας.

3109

Εφαρμόστε στοίχιση στο κέντρο σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων στη 4η διαφάνεια (WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του).