3024

Περιστρέψτε κατά 330 μοίρες το δεύτερο βέλος στην τελευταία διαφάνεια.

3028

Στην τρέχουσα διαφάνεια, τοποθετείστε το αντικείμενο σχεδίασης με το κείμενο INFO professional μπροστά από εκείνο με το κείμενο INFO advanced.

3029

Μεταβείτε στην τελευταία διαφάνεια και διαγράψτε το κάτω βέλος. Στη συνέχεια αλλάξτε τη γραμμή του περιγράμματος του πάνω βέλους σε διάστικτο με παύλα, πάχος (πλάτος) 2 στιγμές, το στυλ έναρξης και το μεγέθος να είναι ίδιο με το στυλ και το μεγέθος λήξης.

3047

Στην τρέχουσα διαφάνεια εισάγετε ένα αστέρι 24 ακτινών του οποίου το πλάτος να είναι ίδιο με το ύψος και να μην επικαλύπτει κανένα από τα υπάρχοντα αντικείμενα της διαφάνειας.

3048

Ρυθμίστε το αντικείμενο αυτόματου σχήματος ώστε να μην έχει γραμμή περιγράμματος.

3049

Στοιχίστε στο κέντρο οριζοντίως το αστέρι σε σχέση με την διαφάνεια.

3050

Στοιχίστε στο μέσο καθέτως το αστέρι σε σχέση με την διαφάνεια.

3051

Στοιχίστε το αστέρι στο κέντρο (και οριζόντια και κατακόρυφα) σε σχέση με την διαφάνεια.

3052

Περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά 30 μοίρες το αστέρι στην τρέχουσα διαφάνεια.

3077

Στο αστέρι της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε σκιά τύπου Στυλ σκιάς 10.

3078

Στο αστέρι της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε 3-Δ απεικόνιση τύπου Στυλ 3-Δ 10.

3079

Μεγαλώστε το μέγεθος του αστεριού της τρέχουσας διαφάνειας τουλάχιστον κατά 10% και κατά ύψος και κατά πλάτος.

3612

Προσθέστε την λέξη Τρίγωνο ως κείμενο στο τριγωνικό αντικείμενο σχεδίασης της πέμπτης διαφάνειας.

3613

Καταργήστε την ομαδοποίηση από τα αντικείμενα που υπάρχουν στην πέμπτη διαφάνεια.

3641

Ανάμεσα στα δύο πλαίσια κειμένου εισάγετε ένα βέλος τύπου μπλοκ με φορά προς τα δεξιά. Φροντίστε το βέλος να είναι στοιχισμένο στο κέντρο και στο μέσο σε σχέση με την διαφάνεια.

3642

Στο σχήμα της έλλειψης εισάγετε το κείμενο Πρόσθεση.

3643

Στο βέλος που βρίσκεται στο κέντρο της διαφάνειας αλλάξτε σε πράσινο και το χρώμα γεμίσματος και το χρώμα περιγράμματος.