3017

Μεταβείτε στην διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000. Στη συνέχεια στην εικόνα της Γραμματείας εφαρμόστε το εφέ κάθετες (κατακόρυφες) περσίδες (blinds) και να εμφανιστεί αυτόματα μετά από το προηγούμενο.

3030

Σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης εφαρμόστε ένα εφέ μετάβασης ώστε κατά την προβολή της, οι διαφάνειες να εναλλάσσονται με εφέ διάρκειας 2 δευτερολέπτων, μέσα από τυχαίες γραμμές (κατακόρυφες), χωρίς κλικ του ποντικιού αλλά αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

3056

Εφαρμόστε το εφέ μετάβασης Σβήσιμο από κάτω δεξιά στην τελευταία μόνο διαφάνεια της παρουσίασης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: να εμφανίζεται με διάρκεια 3 δευτερόλεπτα, αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς κλικ του ποντικιού.

3120

Εφαρμόστε στο βασικό κείμενο (όχι στον τίτλο) της 1ης διαφάνειας εφέ Εμφάνιση με Κίνηση από κάτω και να αρχίζει με κλικ του ποντικιού.

3121

Εφαρμόστε στο κείμενο τίτλου της 3ης διαφάνειας εφέ Σκακιέρα κατά μήκος και να αρχίζει αυτόματα (με το προηγούμενο ή μετά το προηγούμενο). Στην συνέχεια να εμφανίζεται το βασικό κείμενο με το ίδιο εφέ και τις ίδιες ρυθμίσεις αλλά να αρχίζει με κλικ του ποντικιού.