7252

Ρυθμίστε τον Internet Explorer ώστε να αποκλείονται τα cookies του δικτυακού τόπου www.cert4u.gr.

7262

Ρυθμίστε τον Internet Explorer ώστε να επιτρέπονται τα cookies του δικτυακού τόπου www.infolearn.gr

10835

Σε ποιές χώρες αντιστοιχούν τα παρακάτω προθέματα;

10841

Για ποιόν λόγο χρησιμοποιούμε τις παρακάτω εφαρμογές;

10843

Μια ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσεις για την μεταφορά στον υπολογιστή μας κάποιων εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αληθεύει;

10929

Τι είναι το FTP;

10930

Ποια από τις παρακάτω είναι η πιθανότερη διεύθυνση του δικτυακού τόπου μιας εμπορικής εταιρίας με τίτλο ABC Net;

11411

Τι είναι και που χρησιμεύει ένας φυλλομετρητής (web browser);

11412

Για ποιον λόγο χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

11413

Τι κάνουν τα cookies στον υπολογιστή μας;

12520

Για να έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε την αναδημοσίευση κάποιου έργου θα πρέπει...

12526

Αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι κατεβάζουμε (downloading) ένα αρχείο από μια αξιόπιστη πηγή, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας...

12529

Όταν χρησιμοποιούμε διαδικτυακές κοινότητες δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε...

12532

Ποιο πρωτόκολλο έχει σχέση με την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών;

12537

Όταν χρησιμοποιούμε κάποια διαδικτυακή κοινότητα καλό είναι...

12543

Κρυπτογράφηση παρέχει...

12545

Αν εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα...

12546

Για ποιόν λόγο δημιουργεί κάποιος ένα ιστολόγιο (blog);

12641

Τα τμήματα http:// και infolearn της διεύθυνσης ιστοσελίδας (url) http:///www.infolearn.gr ονομάζονται:

12642

Η κρυπτογράφηση (encryption) των πληροφοριών…

12643

Τι σημαίνουν τα αρχικά FTP;

12646

Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες απαιτεί προσοχή όσον αφορά τη μόλυνση ενός υπολογιστή από ιο (virus) όταν χρησιμοποιείται το διαδίκτυο (internet);

12647

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα μια ψηφιακή υπογραφή (digital signature)

12648

Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να μολύνει τον Η/Υ με ιό;

12652

Το ακρωνύμιο ISP αναφέρεται…

12654

Σε μια διεύθυνση ιστοσελίδας (url) πόσα γράμματα χρησιμοποιούνται για το αναγνωριστικό της χώρας προέλευσης;

12657

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα ένα ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate);

13509

Ποια από τις παραπάνω επιλογές δεν αντιστοιχεί σε φυλλομετρητή ιστού (web browser);

13510

Από ποιες λέξεις προέρχεται το ακρώνυμο RSS;

13511

Για ποιον λόγο μπορείτε να εγγραφείτε σε μία τροφοδοσία (RSS feed);

13513

Ποια από τις παραπάνω επιλογές περιγράφει καλύτερα τον όρο podcast;

13515

Τι από τα παραπάνω δεν ανήκει στην κατηγορία malware;

13516

Το λογισμικό που έχει ως σκοπό να υποκλέψει δεδομένα από τον υπολογιστή σας, ονoμάζεται...

13517

Ποια από τις παραπάνω προτάσεις σχετικά με ένα δίκτυο υπολογιστών είναι σωστή;

13518

Τι από τα παραπάνω μπορεί να συμβεί σε κάποιον χρήστη του Διαδικτύου;

13519

Ποιος από τους κωδικούς είναι πιο ασφαλής;

13528

Τι από τα παραπάνω αποτελεί Διαδικτυακή κοινότητα;

13529

Το forum είναι...

13547

Το πρωτόκολλο που δίνει την δυνατότητα λήψης μεγάλων αρχείων, από τους υπολογιστές πολλών χρηστών του διαδικτύου ταυτόχρονα, ονομάζεται...