7018

Προσθέστε στα αγαπημένα την τρέχουσα σελίδα με το προεπιλεγμένο όνομα.

7019

Προσθέστε στα αγαπημένα την τρέχουσα σελίδα με όνομα test4u_tests.

7020

Προσθέστε στα αγαπημένα την τρέχουσα σελίδα με όνομα test4u_tests_main σε έναν νέο φάκελο που θα δημιουργήσετε με όνομα test4ufolder.

7021

Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο στα αγαπημένα με όνομα myTEST4Ufolder.

7022

Διαγράψτε από τα αγαπημένα την συντόμευση infolearn_test4u.

7023

Διαγράψτε από τα αγαπημένα τον φάκελο mytest4ufolder με όλα του τα περιεχόμενα.

7024

Διαγράψτε από τα αγαπημένα όλα τα περιεχόμενα του φακέλου mytest4ufolder, χωρίς να διαγράψετε τον φάκελο.