7528

Σημάνατε ως αναγνωσμένα όλα τα μηνύματα του φακέλου Εισερχόμενα

7529

Ορίστε ως μη αναγνωσμένο το μήνυμα που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα με αποστολέα τον Στέλιος Λαμπρόπουλος και θέμα Ενημερωτικό email από το www.rebetiko.gr

7530

Αποθηκεύστε στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας, με το ίδιο όνομα, το συνημμένο αρχείο του μηνύματος με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7531

Αποθηκεύστε το μήνυμα με θέμα Δωρεάν αναβάθμιση το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα, στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας με όνομα Δωρεάν αναβάθμιση και τύπο αρχείου Αλληλογραφία (*.eml)

7532

Αποθηκεύστε το μήνυμα με θέμα Δωρεάν αναβάθμιση το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα, στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας με όνομα Δωρεάν αναβάθμιση και τύπο αρχείου Αρχεία κειμένου (*.txt)

7556

Ανοίξτε σε νέο παράθυρο τα μηνύματα με τίτλο Δωρεάν αναβάθμιση και Νέοι Κωδικοί

7586

Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμιση στα Εισερχόμενα μηνύματα ως προς την ημερομηνία παραλαβής. Σε ποιά θέση βρίσκετε το μήνυμα με θέμα ΤεχνικόΤμήμα;

7588

Δημιουργήστε έναν υποφάκελο με όνομα Τεχνικό Τμήμα στο φάκελο Εισερχόμενα, και ανοίξτε τον.

7589

Αδειάστε τον φάκελο Διαγραμμένα

7590

Αντιγράψτε το κύριο σώμα του μηνύματος με θέμα Νέοι Κωδικοί σε ένα νέο μήνυμα που θα δημιουργήσετε. Αποθηκεύστε το νέο μήνυμα στα Πρόχειρα και στην συνέχεια κλείστε το.

7591

Σημάνετε το μήνυμα με θέμα Ημερομηνία Εξετάσεων ως μη αναγνωσμένο.

7601

Μετακινήστε το μήνυμα του υποφακέλου Γραμματεία στον φάκελο Απεσταλμένα

7604

Επαναφέρετε στα Απεσταλμένα το διαγραμμένο μήνυμα με θέμα Fw: Δωρεάν αναβάθμιση

7607

Κλείστε το μήνυμα με τίτλο Νέοι Κωδικοί

10715

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να προσθέσουμε τον αποστολέα Stelios Lambropoulos στο βιβλίο διευθύνσεων είναι …

10717

Τα μηνύματα είναι ταξινομημένα:

12650

Τι πρέπει να κάνουμε όταν λάβουμε ένα σημαντικό για μας συνημμένο αρχείο με email, για το οποίο έχουμε αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια του περιεχομένου του;

12651

Ποιο από τα προτεινόμενα αποτελεί μέθοδο αποτελεσματικής διαχείρισης μηνυμάτων;