7505

Δημιουργήστε μια υπογραφή με κείμενο hello world

7506

Δημιουργήστε μια υπογραφή η οποία θα βασίζεται στο αρχείο mySignature.txt το οποίο βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

7507

Διαγράψτε την υπογραφή sig1 και στη συνέχεια μετονομάστε την υπογραφή sig2 σε mainsig

7508

Ορίστε σαν προεπιλεγμένη υπογραφή την sig2

7509

Ενεργοποιήστε την αυτόματη προσθήκη υπογραφής σε όλα τα εξερχόμενα μηνύματα. Να προστίθεται η υπογραφή και στα μηνύματα απαντήσεων και προωθήσεων.

7513

Διαγράψτε τον υποφάκελο Γραμματεία ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα (να μην πάει όμως στον φάκελο Διαγραμμένα)

7514

Διαγράψτε τον υποφάκελο Γραμματεία ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα (να πάει στον φάκελο Διαγραμμένα)

7515

Μετακινήστε τον υποφάκελο Γραμματεία από τον φάκελο Εισερχόμενα στον φάκελο Απεσταλμένα

7516

Μετονομάστε τον υποφάκελο Γραμματεία που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα σε OldMessages

7517

Δημιουργήστε έναν υποφάκελο με όνομα Τεχνικό Τμήμα στο φάκελο Εισερχόμενα. Στη συνέχεια μεταφέρετε το μήνυμα με αποστολέα τον Κώστα Γουτούδη και με θέμα Νέοι Κωδικοί που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα στον υποφάκελο Τεχνικό Τμήμα

7518

Διαγράψτε το μήνυμα με αποστολέα την Δέσποινα Λαμπροπούλου που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα

7519

Διαγράψτε το μήνυμα με θέμα Ημερομηνία Εξετάσεων το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα

7520

Διαγράψτε όλα τα μηνύματα που έχουν συνημμένο από τον φάκελο Εισερχόμενα

7521

Διαγράψτε όλα τα μηνύματα που έχουν υψηλή προτεραιότητα από τον φάκελο Εισερχόμενα

7522

Διαγράψτε όλα τα μηνύματα από τον φάκελο Γραμματεία ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7525

Μεταφέρετε στον υποφάκελο Γραμματεία το μήνυμα με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7526

Αντιγράψτε στον υποφάκελο Γραμματεία το μήνυμα με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7527

Μετακινήστε το μήνυμα του υποφακέλου Γραμματεία στον φάκελο Εισερχόμενα και στη συνέχεια διαγράψτε τον υποφάκελο Γραμματεία