7571

Αλλάξτε στις επαφές την ηλεκτρονική διεύθυνση του Γουτούδη Κώστα σε kostas@infolearn.gr

7572

Αλλάξτε στις επαφές τo μικρό όνομα του Λαμπρόπουλου από Στέλιος σε Στυλιανός

7573

Στην επαφή Λαμπροπούλου Δέσποινα προσθέστε σαν τηλέφωνο εργασίας τον αριθμό 2310888771 και σαν δεύτερη ηλεκτρονική διεύθυνση την info@infolearn.gr

7574

Δημιουργήστε μια νέα επαφή με τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα: Τζένη

Επώνυμο: Φωτοπούλου

email: tzeni@infolearn.gr

7575

Δημιουργήστε μια νέα επαφή με τα παρακάτω στοιχεία:

Επώνυμο: Κεντρικά

Τηλέφωνο εργασίας: 2310888771

Τηλέφωνο φαξ : 2310889784

1o email: info@infolearn.gr

2o email: support@infolearn.gr

7576

Διαγράψτε την επαφή Κώστας Γουτούδης

7577

Χρησιμοποιώντας το email με θέμα Γραμματεία INFOlearn που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα, εισάγετε τον αποστολέα Δέσποινα Λαμπροπούλου στις επαφές.

7578

Διαγράψτε την ομάδα επαφών INFOlearn

7579

Μετονομάστε την ομάδα επαφών INFOlearn σε MainGroup

7580

Προσθέστε το μέλος Test User στην ομάδα επαφών INFOlearn

7581

Δημιουργήστε μια νέα ομάδα με όνομα newgroup και να έχει σαν μέλη τους Γουτούδη Κώστα και τον Λαμπρόπουλο Στέλιο

7592

Διαγράψτε τον Στέλιο Λαμπρόπουλο από την ομάδα επαφών INFOlearn

7617

Διαγράψτε την επαφή με ηλεκτρονική διεύθυνση testuser@infolearn.gr.