7751

Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου μέσα από το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την στήλη Από στην τρέχουσα προβολή. Μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

7801

Εμφανίστε στο παράθυρο περιεχομένου το Ημερολόγιο.

7802

Ρυθμίστε την διάταξη του Outlook ώστε να εμφανίζεται το Παράθυρο φακέλων και φροντίστε να μην είναι ελαχιστοποιημένο.

7991

Υπάρχει ήδη ένας λογαριασμός email. Αλλάξτε το εμφανιζόμενο όνομα χρήστη (στις επιλογές των στοιχείων του χρήστη) σε myusername και την ηλεκτρονική διεύθυνση σε username@ispservername.gr. Τέλος, ορίστε σαν διεύθυνση απαντήσεων την myname@myserver.gr.

10911

Ποιο σύμβολο χρησιμοποιείται σε κάποια διεύθυνση email;

10912

Ποιος είναι ο πιο γρήγορος και οικονομικός τρόπος για να στείλουμε κάποιο βιογραφικό μας σε εταιρεία του εξωτερικού;

10913

Μπορούμε να στείλουμε το βιογραφικό μας, το οποίο το έχουμε γράψει στο Word, σε email;

10914

Τι σημαίνει ο αριθμός δύο (2) δεξιά από τα εισερχόμενα;

10915

Τι σημαίνει ο αριθμός ένα (1) δεξιά από το πρόχειρο;

10916

Αντιστοιχίστε τα παρακάτω εικονίδια ανάλογα με την λειτουργία τους.

10917

Ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να στείλουμε ή να λάβουμε e-mail;

10918

Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβαμε έχει ως θέμα του την προσφορά δωρεάν λογισμικού για την αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης με το internet. Το μήνυμα έχει ως επισυναπτόμενο ένα αρχείο με όνομα:Fasterinternet.exe Ποια είναι η επόμενη σας κίνηση;

11415

Ποια από τις παρακάτω διευθύνσεις είναι άκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email);

11660

Τι κάνει η ψηφιακή υπογραφή;

11663

Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να μολύνει τον Η/Υ με ιό;

11813

Για ποιον λόγο υπάρχει η ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

11817

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύει σχετικά με το ηλεκτρόνικο ταχυδρομείο (e-mail);

11819

Τι ισχύει όταν στέλνουμε και λαμβάνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

11828

Σε τι διαφέρουν τα πεδία κοινοποίησης (Cc) και ιδιαίτερης κοινοποίησης (Bcc);

12555

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που βλέπουμε μπορεί να είναι...

12557

Ποιο είναι πιο πιθανό να προκαλέσει προβλήματα κατά την αποστολή ενός συνημμένου αρχείου;

12640

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση test@infolearn.gr τι δηλώνει το κείμενο test;

12645

Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου user@infolearn.gr ποιο τμήμα της διεύθυνσης απεικονίζει το όνομα του διακομιστή (host);

13532

Έχετε λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από την τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε. Το μήνυμα αυτό σας προτρέπει να ακολουθήσετε έναν υπερσύνδεσμο και να καταχωρίσετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας ώστε να επιβεβαιωθούν κάποια στοιχεία. Τι είναι σωστό να κάνετε;