7804

Εμφανίστε στο παράθυρο περιήγησης τις Συντομεύσεις και απενεργοποιήστε το Παράθυρο ανάγνωσης.

7811

Εμφανίστε ένα οποιοδήποτε θέμα στη βοήθεια του Microsoft Outlook. Φροντίστε η Βοήθεια να εμφανίζεται σε νέο παράθυρο.

7812

Εμφανίστε τις Πληροφορίες για το Microsoft Outlook.

7861

Διαγράψτε όλα τα ύποπτα για ιό μηνύματα από τον φάκελο Εισερχόμενα.

7878

Εμφανίστε τη στήλη Προς του φακέλου Εισερχόμενα.

7879

Στον φάκελο Εισερχόμενα κάντε αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Από.

7880

Στον φάκελο Εισερχόμενα, εμφανίστε τη στήλη Προς μετά την στήλη Από και κάντε αύξουσα ταξινόμηση ως προς την στήλη Προς.

7881

Στον φάκελο Εισερχόμενα, μετακινήστε την στήλη Παραλαβή πριν από την στήλη Από και αποκρύψτε την στήλη Συνημμένο.

7882

Στον φάκελο Εισερχόμενα, ορίστε το πλάτος της στήλης Από σε 20 χαρακτήρες, της στήλης Θέμα σε 30 χαρακτήρες και της στήλης Παραλαβή σε 40 χαρακτήρες.

7883

Εμφανίστε τη Βασική γραμμή εργαλείων.

7884

Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου μέσα από το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε την τρέχουσα προβολή.

7885

Προσθέστε σημαία στο μήνυμα με θέμα Νέοι κωδικοί που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7886

Στο φάκελο Πρόχειρα υπάρχει το μήνυμα με θέμα Νέες εξετάσεις, αλλάξτε το θέμα σε Νέες επιτυχίες - Συγχαρητήρια! Αποθηκεύστε και κλείστε το μήνυμα.

7887

Ρυθμίστε το Microsoft Outlook έτσι ώστε να μην γίνεται συμπερίληψη του αρχικού μηνύματος κατά την απάντηση.

7888

Φροντίστε να μην εμφανίζεται το παράθυρο ανάγνωσης μηνυμάτων.

7889

Ρυθμίστε το Microsoft Outlook έτσι ώστε σε όλα τα απεσταλμένα μηνύματα να υπάρχει η αίτηση για αποδεικτικό ανάγνωσης.

7890

Ρυθμίστε το Microsoft Outlook έτσι ώστε να γίνεται αποστολή μηνυμάτων κατά την σύνδεση.

7891

Ρυθμίστε το Microsoft Outlook να γίνεται επισύναψη του αρχικού μηνύματος κατά την προώθηση.

10009

Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Outlook;

10909

Ποια από τις παρακάτω διευθύνσεις είναι έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email);

10910

Αν δουλεύουμε μακριά από το γραφείο μας ο οικονoμικότερος τρόπος να έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι να δημιουργήσουμε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βασισμένο στο www (σαν το gmail ή το yahoo)

12523

Ποιο από τα προτεινόμενα είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης stelios.lambropoulos@infolearn.gr

12524

Πως λέγεται η τεχνική που χρησιμοποιούν κακόβουλα άτομα όταν προσπαθούν να σας αποσπάσουν πληροφορίες είτε στέλνοντας σας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε εμφανίζοντας αναδυόμενα παράθυρα κατά την περιήγηση σας στο διαδίκτυο;

12527

Phishing είναι...

12556

Συνημμένα αρχεία αυτού του τύπου μπορεί να αποκλειστούν.

12558

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση stelios@infolearn.gr ποιο τμήμα αντιστοιχεί στον τομέα πρώτου επιπέδου;

12564

Πιθανό πρόβλημα στην αποστολή συνημμένων είναι...