7823

Από τον φάκελο Πρόχειρα καταργήστε το συνημμένο αρχείο από το μήνυμα με θέμα Ασκήσεις και στη συνέχεια αποθηκεύστε το μήνυμα.

7824

Καταργήστε το συνημμένο αρχείο του μηνύματος με θέμα Ασκήσεις το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Πρόχειρα. Στη συνέχεια αποστείλατε το μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση test@infolearn.gr.

7833

Στείλτε το μήνυμα με θέμα Νέες εξετάσεις το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Πρόχειρα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο.

7834

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kostas@myserver.gr με θέμα Hello και κείμενο Hello World.

7835

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myserver.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση stelios@myserver.gr με θέμα new test και κείμενο μηνύματος κατεβάστε τις νέες εκδόσεις.

7836

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myserver.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση stelios@myserver.gr με θέμα αποτελέσματα Α' τριμήνου και κείμενο μηνύματος Τελικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2004

7837

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα, με υψηλή προτεραιότητα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myserver.gr με θέμα Επείγον!!! και κείμενο μηνύματος Επείγουσες ενέργειες.

7838

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myserver.gr με θέμα image και συνημμένο το αρχείο image.jpg που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

7839

Δημιουργείστε και αποθηκεύστε στον φάκελο Πρόχειρα ένα νέο μήνυμα με παραλήπτη την ηλεκτρονική διεύθυνση kostas@myserver.gr με θέμα Hello και κείμενο μηνύματος Hello World

7840

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με κοινοποίηση στον Κώστα Γουτούδη με θέμα test και κείμενο μηνύματος Η πρώτη άσκηση.

7841

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα προς την ομάδα επαφών INFOlearn με θέμα test και κυρίως κείμενο Η πρώτη άσκηση.

7842

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με θέμα test και κείμενο μηνύματος Η πρώτη άσκηση. Το μήνυμα να έχει αίτηση για αποδεικτικό ανάγνωσης.

7843

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με θέμα test και κείμενο μηνύματος Η πρώτη άσκηση. Η λέξη πρώτη να είναι με έντονη γραφή και η λέξη άσκηση με πλάγια γραφή.

7844

Απαντήστε στο μήνυμα με θέμα Ημερομηνία Εξετάσεων το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα εισάγοντας το κείμενο Θα περάσω από την σχολή στην αρχή του νέου μηνύματος.

7845

Απαντήστε σε όλους στο μήνυμα με θέμα Ημερομηνία Εξετάσεων το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα εισάγοντας το κείμενο θα περάσω από την σχολή στην αρχή του νέου μηνύματος.

7846

Απαντήστε στο μήνυμα με θέμα Ενημερωτικό email από το www.rebetiko.gr το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα εισάγοντας το κείμενο ευχαριστώ στην αρχή του νέου μηνύματος. Ορίστε σαν αποδέκτη ιδιαίτερης κοινοποίησης την Λαμπροπούλου Δέσποινα.

7847

Απαντήστε σε όλους στο μήνυμα με θέμα Ενημερωτικό email από το www.rebetiko.gr το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα εισάγοντας το κείμενο ευχαριστώ στην αρχή του νέου μηνύματος. Ορίστε σαν αποδέκτη κοινοποίησης την Λαμπροπούλου Δέσποινα.

7848

Προωθήστε το μήνυμα με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα στον Κώστα Γουτούδη εισάγοντας το κείμενο σου στέλνω και τα αρχεία στην αρχή του νέου μηνύματος.

7849

Προωθήστε το μήνυμα με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα στον Κώστα Γουτούδη, χωρίς όμως το συνημμένο αρχείο, εισάγοντας το κείμενο τα αρχεία τα έχω διαγράψει στην αρχή του νέου μηνύματος.

7857

Κάντε αποστολή και παραλαβή νέων μηνυμάτων (μην περιμένετε να τελειώσει η διαδικασία).

7862

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με θέμα insert file και σαν κείμενο μηνύματος εισάγετε το κείμενο από το αρχείο text.txt που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

7875

Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα με θέμα serials και με σώμα μηνύματος μόνο τους κωδικούς αριθμούς που βρίσκονται στο αρχείο data.txt που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας. Αποθηκεύστε το μήνυμα στον φάκελο Πρόχειρα.

7876

Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα με θέμα serials και με σώμα μηνύματος μόνο τους κωδικούς αριθμούς που βρίσκονται στο μήνυμα Νέες Εξετάσεις το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Πρόχειρα. Αποθηκεύστε το μήνυμα στον φάκελο Πρόχειρα.

7892

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις kostas@myserver.gr και pavel@myserver.gr με θέμα Hello και κείμενο Hello World.

7893

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με θέμα test και κείμενο μηνύματος Η πρώτη άσκηση.

7894

Δημιουργείστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα στον Στέλιο Λαμπρόπουλο με ιδιαίτερη κοινοποίηση στον Κώστα Γουτούδη με θέμα test και κείμενο μηνύματος Η πρώτη άσκηση.

7906

Εντοπίστε το μήνυμα με θέμα Νέοι Κωδικοί και απαντήστε σε όλους τους παραλήπτες. Στην απάντηση πληκτρολογήστε το κείμενο Θα χρειαστούμε και άλλους στο σώμα του μηνύματος. Στη συνέχεια αποστείλετε το μήνυμα.

7909

Προωθήστε στον Στέλιο Λαμπρόπουλο το μήνυμα με θέμα ΤεχνικόΤμήμα.

10919

Το πιο πιθανό αν ανοίξουμε κάποιο συνημμένο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να γνωρίζουμε τον αποστολέα είναι…

10920

Στον φάκελο Εξερχόμενα στο Microsoft Outlook ποια μηνύματα αποθηκεύονται;

10921

Μόλις παραλάβουν το παρακάτω μήνυμα οι δύο παραλήπτες…

10922

Πόσα από τα παρακάτω μηνύματα περιέχουν συνημμένα αρχεία;

10923

Μόλις ο παραλήπτης stelios@infolearn.gr παραλάβει το μήνυμα

10924

Ποια είναι η στήλη για τα συνημμένα;

10925

Πριν αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να…