7752

Καταργήστε την παρακολούθηση (σημαία) από το μήνυμα με θέμα Ενημερωτικό email από το www.rebetiko.gr που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7753

Κάντε την κατάλληλη ενέργεια για να παρακολουθείτε (για Σήμερα) το email με θέμα Ενημερωτικό email από το www.rebetiko.gr που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7754

Αλλάξτε την κατάστασης παρακολούθησης σε Σήμανση ως ολοκληρωμένου το email με θέμα Ενημερωτικό email από το www.rebetiko.gr που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7829

Ορίστε ως μη αναγνωσμένο το μήνυμα που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα με αποστολέα τον Stelios Lambropoulos και θέμα Ενημερωτικό email από το www.rebetiko.gr. Στη συνέχεια επιλέξτε κάποιο άλλο μήνυμα.

7830

Αποθηκεύστε στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας, το συνημμένο αρχείο του μηνύματος με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα, χωρίς να αλλάξετε το όνομά του.

7831

Αποθηκεύστε το μήνυμα με θέμα Δωρεάν αναβάθμιση το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα, στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας με όνομα Δωρεάν αναβάθμιση και τύπο αρχείου Μορφή μηνύματος (*.msg).

7832

Αποθηκεύστε το μήνυμα με θέμα Δωρεάν αναβάθμιση το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα, στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας με όνομα Δωρεάν αναβάθμιση και τύπο αρχείου Αρχεία κειμένου (*.txt).

7856

Ανοίξτε σε νέο παράθυρο τα μηνύματα με τίτλο Δωρεάν αναβάθμιση και Νέοι Κωδικοί.

7895

Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμιση στα Εισερχόμενα μηνύματα ως προς την ημερομηνία παραλαβής. Σε ποιά θέση βρίσκεται το μήνυμα με θέμα ΤεχνικόΤμήμα;

7896

Δημιουργήστε έναν υποφάκελο με όνομα Τεχνικό Τμήμα στο φάκελο Εισερχόμενα, και ανοίξτε τον.

7897

Αδειάστε τον φάκελο Διαγραμμένα.

7898

Αντιγράψτε το κύριο σώμα του μηνύματος με θέμα Νέοι Κωδικοί σε ένα νέο μήνυμα που θα δημιουργήσετε. Αποθηκεύστε το νέο μήνυμα στα Πρόχειρα.

7899

Σημάνετε το μήνυμα με θέμα Ημερομηνία Εξετάσεων ως μη αναγνωσμένο.

7900

Μετακινήστε το μήνυμα του υποφακέλου Γραμματεία στον φάκελο Απεσταλμένα.

7901

Επαναφέρετε στα Απεσταλμένα το διαγραμμένο μήνυμα με θέμα Fw: Δωρεάν αναβάθμιση.

7925

Στο μήνυμα με θέμα Νέες εξετάσεις το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Πρόχειρα, επισυνάψτε το αρχείο question.pptx το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Στη συνέχεια αποθηκεύστε και κλείστε το μήνυμα.

7990

Κλείστε το μήνυμα με τίτλο Νέοι κωδικοί.

10927

Τα μηνύματα είναι ταξινομημένα:

11661

Τι πρέπει να κάνουμε όταν λάβουμε ένα σημαντικό για μας συνημμένο αρχείο με email, για το οποίο έχουμε αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια του περιεχομένου του;

11662

Ποιο από τα προτεινόμενα αποτελεί μέθοδο αποτελεσματικής διαχείρισης μηνυμάτων;

11673

Κάντε κλικ στο κατάλληλο στοιχείο ελέγχου έτσι ώστε να προ-επισκοπήστε το συνημμένο του επιλεγμένου μηνύματος.