7805

Δημιουργήστε μια υπογραφή με ένα οποιοδήποτε όνομα, η οποία θα περιέχει το κείμενο hello world.

7806

Δημιουργήστε μια υπογραφή η οποία θα βασίζεται στο αρχείο mySignature το οποίο βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

7807

Διαγράψτε την υπογραφή sig1 και στη συνέχεια ορίστε την υπογραφή sig2 για τα νέα μηνύματα, για απαντήσεις και για προωθήσεις

7808

Ορίστε σαν προεπιλεγμένη υπογραφή την sig2 για τα νέα μηνύματα και καμία υπογραφή για μηνύματα απαντήσεων και προωθήσεων.

7809

Ενεργοποιήστε την αυτόματη προσθήκη της υπογραφής sig1 σε όλα τα νέα μηνύματα. Να προστίθεται η υπογραφή και στα μηνύματα απαντήσεων και προωθήσεων.

7813

Διαγράψτε τον υποφάκελο Γραμματεία ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα (να μην πάει όμως στον φάκελο Διαγραμμένα).

7814

Διαγράψτε τον υποφάκελο Γραμματεία ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα (να πάει στον φάκελο Διαγραμμένα).

7815

Μετακινήστε τον υποφάκελο Γραμματεία από τον φάκελο Εισερχόμενα στον φάκελο Απεσταλμένα.

7816

Μετονομάστε τον υποφάκελο Γραμματεία που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα σε OldMessages.

7817

Δημιουργήστε έναν υποφάκελο με όνομα Τεχνικό Τμήμα στο φάκελο Εισερχόμενα. Στη συνέχεια μεταφέρετε το μήνυμα με αποστολέα τον Κώστα Γουτούδη και με θέμα Νέοι Κωδικοί που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα στο υποφάκελο Τεχνικό Τμήμα.

7818

Διαγράψτε το μήνυμα με αποστολέα την Δέσποινα Λαμπροπούλου που βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7819

Διαγράψτε το μήνυμα με θέμα Ημερομηνία Εξετάσεων το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7820

Διαγράψτε όλα τα μηνύματα που έχουν συνημμένο από τον φάκελο Εισερχόμενα.

7821

Διαγράψτε όλα τα μηνύματα που έχουν υψηλή σπουδαιότητα από τον φάκελο Εισερχόμενα.

7822

Διαγράψτε όλα τα μηνύματα από τον φάκελο Γραμματεία ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7825

Μεταφέρετε στον υποφάκελο Γραμματεία το μήνυμα με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7826

Αντιγράψτε στον υποφάκελο Γραμματεία το μήνυμα με θέμα Γραμματεία INFOlearn, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7827

Μετακινήστε το μήνυμα του υποφακέλου Γραμματεία στον φάκελο Εισερχόμενα και στη συνέχεια διαγράψτε τον υποφάκελο Γραμματεία.

7828

Σημάνατε ως αναγνωσμένα όλα τα μηνύματα του φακέλου Εισερχόμενα.