7850

Εκτυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή το μήνυμα με θέμα Δωρεάν αναβάθμιση το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

7851

Εκτυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή το συνημμένο αρχείο του μηνύματος με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα

7852

Εκτυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή την επαφή με τα στοιχεία της Δέσποινας Λαμπροπούλου από τις Επαφές.

7853

Εκτυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή την ομάδα επαφών INFOlearn από τις Επαφές.

7854

Εκτυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή τις επαφές με τα στοιχεία του Κώστα Γουτούδη και του Στέλιου Λαμπρόπουλου από τις Επαφές σε μία εκτύπωση.

7855

Εκτυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή το μήνυμα με θέμα Γραμματεία INFOlearn το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Γραμματεία (υποφάκελος του φακέλου Εισερχόμενα).

7863

Εκτυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή το μήνυμα Νέοι κωδικοί και το μήνυμα Ενημερωτικό email από το www.rebetiko.gr που βρίσκονται στον φάκελο Εισερχόμενα με μία κίνηση.

7877

Εκτυπώστε στο αρχείο TEST4UFolder\myprint1.prn στην επιφάνεια εργασίας το μήνυμα με θέμα Δωρεάν αναβάθμιση το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.