7858

Χρησιμοποιώντας την εύρεση βρείτε όλα τα μηνύματα του φακέλου Εισερχόμενα (και των υποφακέλων του), που στο θέμα τους έχουν την λέξη γραμματεία (μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου της εύρεσης).

7859

Χρησιμοποιώντας την εύρεση βρείτε όλα τα μηνύματα που υπάρχουν στον φάκελο Εισερχόμενα (όχι όμως και των υποφακέλων του) με αποστολέα την Δέσποινα τα οποία στο θέμα τους έχουν την λέξη INFOlearn (μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου της εύρεσης).

7860

Χρησιμοποιώντας την εύρεση βρείτε όλα τα μηνύματα όπου αποδέκτης είναι η INFOlearn και στο κείμενο θέματος υπάρχει η λέξη Δωρεάν στον φάκελο Personal Folders_test4u και σε όλους τους υποφακέλους του (μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου της εύρεσης).