Πλήθος ερωτήσεων: 370

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (9 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (16 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (23 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (29 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (9 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (25 ερωτήσεις)
 Στήλες (17 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (16 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (23 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (25 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (24 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (17 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

326

Ορίστε ως κωδικό πρόσβασης του εγγράφου για άνοιγμα το 1234 .

327

Ορίστε ως κωδικό πρόσβασης του εγγράφου για τροποποίηση το 1234 .

328

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates0328 το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Ο κωδικός πρόσβασης είναι ο 1234 . Στη συνέχεια αφαιρέστε τον κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα.

435

Ορίστε ως κωδικό πρόσβασης στο έγγραφο για άνοιγμα και για τροποποίηση το KdSp .

447

Ανοίξτε το πρότυπο πρότυπο1.dotx και εφαρμόστε πλάγια μορφοποίηση στο κείμενο TEST4U. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το με το ίδιο όνομα.

449

Ανοίξτε το πρότυπο πρότυπο1.dotx, αντικαταστήστε το κείμενο TEST4U με το κείμενο cert4u και αποθηκεύστε το με όνομα πρότυπο2.dotx

483

Προσθέστε στην καρτέλα Σύνοψη, το κείμενο INFOlearn στο πεδίο της εταιρείας.

576

Ανοίξτε το έγγραφο cert4u το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας και διαγράψτε τον κωδικό cert4u ο οποίος αποτρέπει την τροποποίηση του εγγράφου. Στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό TEST4U ο οποίος θα εμποδίζει κάποιον από το να ανοίξει το αρχείο.

577

Στο έγγραφο της οθόνης εισάγετε ως κωδικό τροποποίησης τη λέξη cert4u και ως κωδικό ανοίγματος τη λέξη TEST4U