Πλήθος ερωτήσεων: 372

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (9 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (16 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (23 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (29 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (9 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (26 ερωτήσεις)
 Στήλες (17 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (16 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (23 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (26 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (24 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (17 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

655

Απενεργοποιήστε την αυτόματη αντικατάσταση κατά την πληκτρολόγηση των ενωτικών σε παύλα όπως και την αντικατάσταση των απλών εισαγωγικών σε καλλιτεχνικά εισαγωγικά.

669

Στην παράγραφο του κειμένου που αρχίζει με Ο καθηγητής, κατά την διάρκεια των μαθημάτων ... εφαρμόστε στυλ INFOlearn.

671

Αλλάξτε την θέση αποθήκευσης των προτύπων του Word στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας σας.

689

Oρίστε την ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη σε:

INFOlearn

Πίνδου 6 & Καρατζά

Καλαμαριά

Θεσσαλονίκη

744

Φροντίστε να μην εμφανίζεται η σκίαση στα πεδία της φόρμας.