Πλήθος ερωτήσεων: 368

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (9 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (16 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (22 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (29 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (9 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (26 ερωτήσεις)
 Στήλες (16 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (15 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (23 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (25 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (24 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (17 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

316

Αφαιρέστε από το κείμενο την αλλαγή ενότητας.

322

Εισάγετε μια αλλαγή ενότητας στην αρχή της δεύτερης παραγράφου ώστε η επόμενη ενότητα να ξεκινά στην αρχή της επόμενης σελίδας.

323

Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία με εισαγωγή πεδίου με μορφή d/M/yyyy στην κενή γραμμή μετά την δεύτερη παράγραφο.

336

Εισάγετε ένα πεδίο στην κεφαλίδα του εγγράφου το οποίο θα εμφανίζει το μέγεθός του χωρίς κάποια μορφοποίηση.

337

Εμφανίστε τους κωδικούς όλων των πεδίων του εγγράφου

338

Ενημερώστε το πεδίο της ημερομηνίας

341

Διαγράψτε το πεδίο της ημερομηνίας της πρώτης γραμμής

386

Αλλάξτε το ποσό που αναλογεί στην Λαμπροπούλου Δέσποινα από 123 σε 278. Στη συνέχεια ενημερώστε το άθροισμα που εμφανίζεται στο τελευταίο κελί της τρίτης στήλης

402

Στην κεφαλίδα του εγγράφου εισάγετε ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει με γράμματα τίτλου το όνομα του εγγράφου.

403

Στο κέντρο του υποσέλιδου του εγγράφου εισάγετε ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει το μέγεθος του εγγράφου σε kB

410

Αλλάξτε την τιμή για το γάλα από 2 σε 3. Στη συνέχεια στο τελευταίο κελί της δεύτερης στήλης, υπολογίστε (με χρήση τύπου) το άθροισμα των ποσών.

411

Στο τελευταίο κελί της δεύτερης στήλης, υπολογίστε το πλήθος των αριθμών. Στη συνέχεια προσθέστε άλλη μια γραμμή στο πίνακα, επάνω από την πρώτη γραμμή. Στο αριστερό κελί πληκτρολογήστε τσάι και στο δεξιό τον αριθμό 1. Στη συνέχεια ενημερώστε πάλι το πεδίο του πλήθους των αριθμών.

427

Αφαιρέστε την αλλαγή σελίδας από την δεύτερη σελίδα του εγγράφου. Στη συνέχεια, εισάγετε μια αλλαγή σελίδας πριν από το κείμενο Το ιταλικό μελόδραμα, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη σελίδα, ούτως ώστε αυτό να μετακινηθεί στην επόμενη σελίδα.

491

Εισάγετε μια αλλαγή ενότητας πριν από το κείμενο Αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων της πρώτης σελίδας, ούτως ώστε αυτό να μεταφερθεί στην επόμενη μονή σελίδα.

585

Διαγράψτε από την πρώτη σελίδα την αλλαγή σελίδας η οποία υπάρχει κάτω από τη λέξη cert4u και εισάγετε στη θέση της μια αλλαγή ενότητας στην επόμενη σελίδα.

Φροντίστε επίσης ο προσανατολισμός της τελευταίας μόνο σελίδας να είναι οριζόντιος.

586

Εκτελέστε τις παρακάτω δύο ενέργειες:

1) μετά το κείμενο εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης εισάγετε μια αλλαγή ενότητας στην επόμενη σελίδα.

2) επιλέξτε όλο το κείμενο της πρώτης σελίδας και μορφοποιήστε το σε δύο (2) στήλες. Φροντίστε οι στήλες να έχουν ίσο πλάτος και η απόσταση μεταξύ τους να είναι 2 εκ.

587

Από το έγγραφο της οθόνης διαγράψτε το πεδίο της ημερομηνίας καθώς και όλες τις αλλαγές ενότητας.

Στη συνέχεια αποθηκεύστε το ως πρότυπο του word με όνομα cert4u στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας.

588

Στον πίνακα του εγγράφου ταξινομήστε τα περιεχόμενα των γραμμών δύο έως πέντε σε αύξουσα σειρά όσον αφορά τον αριθμό των ερωτήσεων. Στη συνέχεια αλλάξτε την τιμή των ερωτήσεων του TEST4U Web Design από 300 σε 400 και ενημερώστε το πεδίο του συνόλου που εμφανίζεται στην τελευταία γραμμή του πίνακα.

589

Εισάγετε δεξιά του κελιού Σύνολο ερωτήσεων ένα πεδίο υπολογισμού το οποίο θα υπολογίζει το σύνολο των ερωτήσεων. Στη συνέχεια ταξινομήστε σε φθίνουσα σειρά τον αριθμό των ερωτήσεων των γραμμών τρία έως έξι και στοιχίστε στο κέντρο της πρώτης γραμμής το κείμενο TEST4U.

590

Μεταβείτε στην κεφαλίδα του εγγράφου και ξεκλειδώστε τα δύο πεδία. Στη συνέχεια ενημερώστε τα.

591

Εισάγετε με αριστερή στοίχιση, στην κεφαλίδα του εγγράφου, το πεδίο που εμφανίζει το όνομα και τη διαδρομή του αρχείου. Στη συνέχεια ξεκλειδώστε το πεδίο στο υποσέλιδο και ενημερώστε το.

592

Μεταβείτε στην κεφαλίδα του εγγράφου και εισάγετε, ανάμεσα στις λέξεις αρχείου και KB, ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει το μέγεθος του αρχείου σε kB. Στη συνέχεια κλειδώστε το πεδίο.

Στο υποσέλιδο του εγγράφου διαγράψτε μόνο το πεδίο (όχι ολόκληρο το κείμενο) με το όνομα του συντάκτη (συγγραφέα).

593

Εισάγετε στο υποσέλιδο με αριστερή στοίχιση, ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει, με μορφή γράμματα τίτλου, το όνομα του χρήστη της εφαρμογής που αποθήκευσε τελευταίος το έγγραφο.

Στη συνέχεια διαγράψτε το πεδίο της ημερομηνίας μαζί με το συνοδευτικό κείμενο που εμφανίζεται στα δεξιά στο υποσέλιδο.

594

Κλειδώστε το πεδίο που εμφανίζει το όνομα του συντάκτη στο δεξιό τμήμα της κεφαλίδας.

666

Φροντίστε πριν από κάθε παράγραφο να υπάρχει μια αλλαγή σελίδας. Τέλος, εκτυπώστε το έγγραφο στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

679

Τροποποιήστε το υποσέλιδο των ζυγών σελίδων ώστε να εμφανίζουν την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου.

739

Εντοπίστε όλα τα πεδία του εγγράφου και φροντίστε να μην είναι δυνατή η ενημέρωσή τους.

740

Φροντίστε το πεδίο κειμένου να δέχεται μέχρι 15 χαρακτήρες και να εμφανίζει το κείμενο με Γράμματα Τίτλου.

741

Φροντίστε το πεδίο κειμένου δίπλα στην ετικέτα Ώρα να εμφανίζει την τρέχουσα ώρα με τη μορφή HH:mm:ss.