Πλήθος ερωτήσεων: 393

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (11 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (18 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (23 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (31 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (10 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (29 ερωτήσεις)
 Στήλες (17 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (16 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (25 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (28 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (25 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (22 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

190

Στην πρώτη γραμμή εισάγετε το κείμενο Έχω μια ιδέα

Στη συνέχεια εισάγετε ένα οποιοδήποτε clip art. Μετακινείστε το clip art στην πάνω και αριστερή γωνία του εγγράφου ούτως ώστε να εμφανίζεται ως υδατογράφημα πίσω από το κείμενο.

492

Προσθέστε μια ακόμη γραμμή στο υπάρχον αντικείμενο wordart με το κείμενο TEST4U

493

Διαγράψτε το υπάρχον αντικείμενο wordart.

668

Εισάγετε την εικόνα TEST4U.jpg, που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας, και ορίστε την να εμφανίζεται πίσω από το κείμενο. Φροντίστε το ύψος της εικόνας να είναι 3εκ..

672

Μετατρέψτε το χρώμα της τρέχουσας εικόνας σε Αποχρώσεις του γκρι.

673

Μεταβάλλετε την φωτεινότητα της εικόνας σε 77%.

674

Επαναφέρετε την εικόνα στην αρχική της μορφή.

675

Από τα αυτόματα σχήματα εισάγετε, έξω από τον καμβά σχεδίασης, ένα αστέρι 32 ακτινών και πληκτρολογήστε μέσα σε αυτό το κείμενο Επιτυχία.

676

Μεταφέρετε την εικόνα πίσω από το κείμενο.

677

Στο WordArt της δεύτερης σελίδας, εφαρμόστε διαγραμμάτωση χαρακτήρων χαλαρή.