Πλήθος ερωτήσεων: 393

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (11 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (18 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (23 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (31 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (10 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (29 ερωτήσεις)
 Στήλες (17 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (16 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (25 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (28 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (25 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (22 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

18

Χωρίς να διαγράψετε τις κενές γραμμές πάνω από τον πίνακα και χωρίς να προσθέσετε νέες γραμμές, φροντίστε να μη διαιρείται ο πίνακας μεταξύ των σελίδων.

19

Μετατρέψτε τον πίνακα του εγγράφου σε κείμενο, διαχωρίζοντάς το με ερωτηματικά.

36

Αλλάξτε τη μορφή του πεδίου συνόλου του πίνακα ώστε να εμφανίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.

595

Φροντίστε στο ενσωματωμένο φύλλο εργασίας να εμφανίζεται και η δεύτερη στήλη. Φροντίστε επίσης να αλλάξετε το κείμενο Ερ στο κελί Β2 σε Ερωτήσεις

596

Στο έγγραφο της οθόνης υπάρχει ένα ενσωματωμένο φύλλο εργασίας. Στο κελί Β2 αλλάξτε το κείμενο από Ερ σε Ερωτήσεις. Φροντίστε επίσης να εμφανίζεται ολόκληρη η στήλη Β χωρίς να αλλάξετε το πλάτος των υπολοίπων στηλών.

597

Δημιουργήστε έναν πίνακα 3 στηλών και 4 γραμμών ο οποίος θα περιέχει το κείμενο από Προϊόν μέχρι 3

Στη συνέχεια ταξινομήστε τα περιεχόμενα της στήλης των ερωτήσεων σε φθίνουσα σειρά.

706

Εισάγετε έναν νέο πίνακα 5 γραμμών και 3 στηλών και φροντίστε το πλάτος της κάθε στήλης να είναι 2,1 εκατοστά.

707

Στοιχίστε τον πίνακα της δεύτερης σελίδας στα δεξιά και ορίστε την αναδίπλωση κειμένου σε Γύρω.

708

Φροντίστε η πρώτη γραμμή του πίνακα να επαναλαμβάνεται στο επάνω μέρος κάθε σελίδας.

709

Στην πρώτη γραμμή του πίνακα, στο πρώτο κελί, εφαρμόστε κατεύθυνση κειμένου κάθετη αριστερή (κείμενο προς τα επάνω) και στο τελευταίο κελί κάθετη δεξιά (κείμενο προς τα κάτω).

710

Διαιρέστε τον πίνακα στο σημείο που κρίνετε απαραίτητο.

712

Μετατρέψτε τον πίνακα της σελίδας σε κείμενο. Ορίστε ως διαχωριστικό κειμένου το σύμβολο #.

713

Εμφανίστε στο κενό κελί του πίνακα το άθροισμα των κελιών που βρίσκονται αριστερά από αυτό.

714

Εισάγοντας τον κατάλληλο τύπο στο τελευταίο κελί του πίνακα, εμφανίστε τον μέσο όρο των τιμών που βρίσκονται πάνω από αυτό.

748

Στο τελευταίο κελί του πίνακα, υπολογίστε το συνολικό κόστος των πυροσβεστήρων.