Πλήθος ερωτήσεων: 370

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (9 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (16 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (23 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (29 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (9 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (25 ερωτήσεις)
 Στήλες (17 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (16 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (23 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (25 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (24 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (17 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

262

Προσθέστε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Excel διαστάσεων 3x3 κελιών στο τρέχον έγγραφο με παρακάτω στοιχεία:

WordΆλλα
20028020
20039010
377

Δημιουργήστε ένα γράφημα, χρησιμοποιώντας εισαγωγή αντικειμένου, το οποίο θα βασίζεται στα δεδομένα του πίνακα (χωρίς τα δεδομένα του πίνακα να είναι συνδεδεμένα με το γράφημα). Το γράφημα να είναι κατά στήλη (να εμφανίζονται δηλαδή οι μήνες στο υπόμνημα).

378

Τροποποιήστε το ενσωματωμένο φύλλο εργασίας ούτως ώστε οι πωλήσεις της della για τον μήνα Ιανουάριο να αντιστοιχούν σε 1005 και οι πωλήσεις της lenovoa για τον μήνα Φεβρουάριο σε 755.

379

Δημιουργήστε, ως αντικείμενο εντός του ενσωματωμένου φύλλου εργασίας, ένα γράφημα πίτας με απεικόνιση , με βάση τα δεδομένα του ενσωματωμένου φύλλου εργασίας. Δεχθείτε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

380

Τροποποιήστε στο ενσωματωμένο γράφημα το χρώμα των στηλών της della σε σκούρο μπλε. Επίσης εμφανίστε τις κύριες γραμμές του πλέγματος.

603

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα του πίνακα Αριθμός ερωτήσεων του TEST4U για να δημιουργήστε ένα τρισδιάστατο γράφημα πίτας με εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph, με απομακρυσμένα τμήματα. Φροντίστε το περίγραμμα να είναι Μαύρο, Κείμενο 1, να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων τιμής και το υπόμνημα να εμφανίζεται στο επάνω μέρος. Τοποθετήστε το γράφημα κάτω από τον πίνακα.

604

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα των γραμμών 3 έως 6 του πίνακα Αριθμός ερωτήσεων του TEST4U για να δημιουργήστε ένα γράφημα με εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph, στηλών τμημάτων με 3Δ απεικόνιση. Φροντίστε το περίγραμμα να είναι Μαύρο, Κείμενο 1, να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων τιμής και το υπόμνημα να εμφανίζεται στο κάτω μέρος. Τοποθετήστε το γράφημα κάτω από τον πίνακα.

605

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα των γραμμών 3 έως 6 του πίνακα Αριθμός ερωτήσεων του TEST4U για να δημιουργήστε ένα γράφημα δισδιάστατο γράφημα στηλών, με εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph. Φροντίστε το περίγραμμα να είναι Μαύρο, Κείμενο 1, να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων τιμής, το υπόμνημα να εμφανίζεται στο κάτω μέρος και ανάμεσα στις στήλες να υπάρχει κενό οποιουδήποτε πλάτους. Τοποθετήστε το γράφημα κάτω από τον πίνακα.

606

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα των γραμμών 3 έως 6 του πίνακα Αριθμός ερωτήσεων του TEST4U για να δημιουργήστε ένα γράφημα στηλών τμημάτων με 3Δ απεικόνιση, με εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph. Κάτω από το γράφημα προσθέστε την λεζάντα Εικόνα 1 - Αριθμός ερωτήσεων TEST4U και φροντίστε ο αριθμός της λεζάντας να ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που εισάγουμε ένα νέο γράφημα. Τοποθετήστε το γράφημα κάτω από τον πίνακα.

607

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του δεύτερου πίνακα δημιουργήστε ένα κυλινδρικό γράφημα χρησιμοποιώντας την εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph. Στη συνέχεια εισάγετε ως τίτλο στο γράφημα το κείμενο Ερωτήσεις TEST4U. Φροντίστε το υπόμνημα να εμφανίζεται στα δεξιά του γραφήματος.

608

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του δεύτερου πίνακα δημιουργήστε ένα τρισδιάστατο γράφημα στηλών, με εισαγωγή αντικειμένου Microsoft Graph. Ορίστε ως μέγιστη τιμή στον κατακόρυφο άξονα (Ζ) το 4000.

717

Αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος σε έναν της επιλογής σας.

718

Αλλάξτε τον τίτλο του γραφήματος σε Μαθήματα.

719

Στον άξονα κατηγοριών του γραφήματος εισάγετε τον τίτλο Ενότητες και στον άξονα των τιμών τον τίτλο Μαθήματα.

720

Μορφοποιήστε το γράφημα της δεύτερης σελίδας έτσι ώστε το κείμενο να αναδιπλώνεται ερμητικά.

721

Φροντίστε ώστε το κείμενο να αναδιπλώνεται ερμητικά μόνο στα αριστερά του γραφήματος της δεύτερης σελίδας.