Πλήθος ερωτήσεων: 393

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (11 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (18 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (23 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (31 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (10 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (29 ερωτήσεις)
 Στήλες (17 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (16 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (25 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (28 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (25 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (22 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

38

Εισάγετε το αρχείο του Excel με όνομα παρ2010 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας, ως αντικείμενο με εμφάνιση εικονιδίου στο ανοικτό έγγραφο.

332

Εισάγετε στο τέλος του παρόντος εγγράφου το έγγραφο IL-ates0332_a ως δευτερεύον έγγραφο το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνεια εργασίας.

480

Ενεργοποιήστε την επιλογή της Αυτόματης αποθήκευσης της έκδοσης με το κλείσιμο.

486

Συγκρίνετε το ανοικτό έγγραφο IL-ates01 με το έγγραφο IL-ates02 (αρχικό έγγραφο) το οποίο βρίσκεται μέσα στον φάκελο IL-ates\Word της Επιφάνειας Εργασίας. Απορρίψτε την διαγραφή στο έγγραφο IL-ates02 και αποθηκεύστε το με όνομα IL-ates03 στον ίδιο φάκελο.

494

Διαγράψτε την μακροεντολή TEST4U

495

Διαγράψτε το φύλλο εργασίας του τρέχοντος εγγράφου

496

Διαγράψτε το γράφημα από το φύλλο εργασίας του τρέχοντος εγγράφου

502

Προστατέψτε το έγγραφο (χωρίς κωδικό πρόσβασης), με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του μόνο με εισαγωγή σχολίων.

637

Στην αναπτυσσόμενη λίστα Αντικείμενα προσθέστε την επιλογή Outlook Εxpress και καταργήστε την επιλογή photoshop. Στη συνέχεια, όταν ο χρήστης πατάει το πλήκτρο F1, φροντίστε να εμφανίζεται το κείμενο βοήθειας cert4u video-μαθήματα και προστατέψτε την φόρμα.

638

Δεξιά από τον Αριθμό αδειών εισάγετε ένα πεδίο φόρμας πλαίσιο κειμένου στο οποίο ένας χρήστης να μπορεί να εισάγει μόνο αριθμούς. Η προεπιλεγμένη τιμή να είναι ο αριθμός ένα (1), το μέγιστο μήκος οι πέντε (5) αριθμοί και η μορφοποίηση 0,00

Στη συνέχεια φροντίστε πατώντας ο χρήστης το πλήκτρο F1 να εμφανίζεται το κείμενο βοηθείας cert4u-άδειες χρήσης

639

Στην αναπτυσσόμενη λίστα Αντικείμενα προσθέστε τις επιλογές Photoshop και Autocad

Στη συνέχεια διαγράψτε το πεδίο φόρμας πλαίσιο ελέγχου.

643

Καταγράψτε μια μακροεντολή η οποία θα αλλάζει τον προσανατολισμό του εγγράφου σε οριζόντιο και το μέγεθος της σελίδας σε Letter. Αποθηκεύστε την μόνο στο ανοικτό έγγραφο με όνομα cert4u.

644

Δημιουργήστε ένα δευτερεύον έγγραφο το οποίο θα αποτελείται από την επικεφαλίδα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και όλες τις υπο-επικεφαλίδες της. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα ακόμη δευτερεύον έγγραφο το οποίο θα αποτελείται από την επικεφαλίδα Αναλυτικά στην νέα έκδοση και απ' όλες τις υπο-επικεφαλίδες της.

694

Συγκρίνετε το τρέχον έγγραφο με το αρχείο Νεότερο που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Φροντίστε οι αλλαγές της μορφοποίησης να εμφανίζονται με πράσινο χρώμα.

715

Φροντίστε το συνδεδεμένο φύλλο εργασίας να μην ενημερώνεται αυτόματα.

716

Ορίστε ως αρχείο σύνδεσης του συνδεδεμένου φύλλου εργασίας το αρχείο Αλλαγές που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

734

Ξεκινήστε την καταγραφή μιας μακροεντολής.

735

Καταγράψτε μια μακροεντολή ώστε να εκτελείται με το άνοιγμα του εγγράφου και θα αλλάζει το αριστερό περιθώριο της σελίδας σε 3εκ.

736

Επεξεργαστείτε την ήδη υπάρχουσα μακροεντολή myINFO του εγγράφου ώστε το αριστερό περιθώριο της σελίδας να αλλάζει σε 1εκ. από 2,2εκ. που είναι τώρα.

737

Διαγράψτε τη μακροεντολή με όνομα myMargin.

738

Μετονομάστε τη μακροεντολή mySpacing σε absoluteGap. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

742

Φροντίστε η επιλογή TEST4U να εμφανίζεται πρώτη στην αναπτυσσόμενη λίστα της φόρμας. Επίσης εισάγετε ως κείμενο βοήθειας το οποίο θα εμφανίζεται όταν πατάμε το πληκτρο F1, το κείμενο Επιλογή Προϊόντος.

743

Εμφανίστε την βοήθεια του πλαισίου κειμένου που βρίσκεται μετά την ετικέτα Προϊόν.

745

Προστατέψτε τα πεδία του εγγράφου χρησιμοποιώντας ως κωδικό πρόσβασης το cert4u.

746

Οι φόρμες του τρέχοντος εγγράφου έχουν προστατευθεί με κωδικό πρόσβασης 1234. Καταργήστε την προστασία αυτή.