Πλήθος ερωτήσεων: 370

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (9 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (5 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (16 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (23 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (29 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (9 ερωτήσεις)
 Πίνακες (15 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (16 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (25 ερωτήσεις)
 Στήλες (17 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (16 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 1 (23 ερωτήσεις)
 Σχόλια υποσημειώσεις παραπομπές πίνακας περιεχομένων 2 (25 ερωτήσεις)
 Σχεδίαση (25 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 1 (24 ερωτήσεις)
 Πολλαπλά έγγραφα φόρμες μακροεντολές φύλλα εργασίας 2 (17 ερωτήσεις)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA (5 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word Expert 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (29 ερωτήσεις)

 

20

Κάντε τις κατάλληλες αλλαγές στο έγγραφο, ώστε να είναι όμοιο με το αρχείο Άσκηση.pdf του φακέλου IL-ates\Word που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας.

Μικρή βοήθεια:

Η γραμματοσειρά όλου του εγγράφου είναι η Arial

Η φράση TO BHMA να έχει: μέγεθος γραμματοσειράς 72 στ., χωρίς αλλαγή κλίμακας, εκτεταμένη γραμματοσειρά 5στ.

Στην γραμμή, Προεδρος Δ.Σ. : Χρήστος ΛαμπράκηςΕκδότης - διευθυντής: Σταύρος Π. Ψυχάρης δεν υπάρχουν κενά διαστήματα μεταξύ του Λαμπράκης και Εκδότης.

Τα περιθώρια σελίδας είναι όλα 2εκ.

Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή των γραμματοσειρών, εκτός και αν αυτή σαφώς ζητείται.

21

Τροποποιήστε το έγγραφο ώστε να είναι όμοιο με το αρχείο Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας.

Μικρή βοήθεια:

Το χρώμα των σχολίων μπορεί να είναι οποιοδήποτε, όπως επίσης και τα περιθώρια του εγγράφου.

Το πάχος περιγράμματος της μορφοποιημένης παραγράφου που ξεκινά με το κείμενο Το 1871 ιδρύεται... είναι πάνω από 2στ.

Δημιουργήστε ένα νέο στυλ με όνομα ΝέοΣτυλ βασισμένο στο στύλ Επικεφαλίδα 1 με γραμματοσειρά Verdana 14στ. και χρώμα διαφορετικό του μαύρου και εφαρμόστε το στην παράγραφο Απαρχές - κοινωνικό... καθώς και σε όλες τις παραγράφους με το ίδιο στυλ, όπως φαίνεται στο αρχείο Άσκηση.pdf

Εφαρμόστε το στυλ Επικεφαλίδα 2 για όλες τις παραγράφους όπως αυτή που ξεκινά με το κείμενο Μέχρι το 1938

Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή των γραμματοσειρών, εκτός και αν αυτή σαφώς ζητείται.

22

Τροποποιήστε το έγγραφο ώστε να είναι όμοιο με το αρχείο Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας.

Μικρή βοήθεια:

Ολόκληρο το κείμενο του εγγράφου βρίσκεται μέσα σε πίνακες. Έναν εξωτερικό και τρεις εσωτερικούς(πίνακας μέσα σε πίνακα).

Το σύμβολο που εμφανίζεται μέσα στα κελιά των πινάκων βρίσκεται στην γραμματοσειρά Webdings.

Η φωτογραφία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας. Η φωτογραφία πρέπει να βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με το κείμενο.

Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή των γραμματοσειρών, εκτός και αν αυτή σαφώς ζητείται.

23

Τροποποιήστε το έγγραφο όπως φαίνεται στο αρχείο Άσκηση.pdf του φακέλου IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.

Μικρή βοήθεια:

Μην ρυθμίσετε χειροκίνητα την φωτεινότητα και το κοντράστ της φωτογραφίας πίσω από το κείμενο.

Το στοιχείο ελέγχου στην τρίτη σελίδα, δεξιά από την λέξη Ηλικία, είναι σύνθετο πλαίσιο. Τα στοιχεία του είναι τα εξής:

<18

18-35

36-50

>50

Η ημερομηνία στην κεφαλίδα είναι η τρέχουσα ημερομηνία.

Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή των γραμματοσειρών, εκτός και αν αυτή σαφώς ζητείται.

Οι λεζάντες των πινάκων πρέπει να εισάγονται αυτόματα και τα δεδομένα του Excel να είναι συνδεδεμένα.

24

Τροποποιήστε το έγγραφο όπως φαίνεται στο αρχείο Άσκηση.pdf του φακέλου IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας.

Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή των γραμματοσειρών, εκτός και αν αυτή σαφώς ζητείται.

Οι μπλε επικεφαλίδες είναι της μορφής επικεφαλίδα 1. Η σελίδα έχει περιθώριο βιβλιοδεσίας 3εκ.

Πίνακας περιεχομένων κλασσικός.