1152

Στο ενεργό λογιστικό φύλλο εφαρμόστε σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου για τις δύο πρώτες γραμμές.

1153

Εφαρμόστε στο ενεργό λογιστικό φύλλο σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου, έτσι ώστε το μεταβλητό τμήμα του φύλλου εργασίας να είναι από το κελί Β3 δεξιά και κάτω. (Το κελί Β3 να συμπεριλαμβάνεται στο μεταβλητό τμήμα του φύλλου εργασίας)

1252

Αποκρύψτε το φύλλο εργασίας υπολογιστές

1256

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης KpDs για να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας πωλήσεις.

1264

Εμφανίστε όλους τους τύπους του φύλλου εργασίας πωλήσεις.

1290

Ορίστε το 1234 ως κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα στο τρέχων βιβλίο εργασίας.

1296

Καταργήστε την προστασία του βιβλίου εργασίας. Ο κωδικός είναι 1234

1501

Ονομάστε το πεδίο Α10 ως Σύνολο.

1507

Αποκρύψτε τις στήλες B, C, D, E και τις γραμμές 6, 7, 8, 9

1508

Εμφανίστε όλες τις στήλες και γραμμές που έχουν αποκρυφθεί.

1509

Αποκρύψτε το βιβλίο εργασίας IL-ates1509_1 και εμφανίστε το βιβλίο εργασίας IL-ates1509_2

1510

Oμαδοποιήστε τις γραμμές 4 έως και 19.

1511

Καταργήστε την ομαδοποίηση των γραμμών και ομαδοποιήστε τις στήλες A, B και C

1515

Ξεκλειδώστε το τρέχον βιβλίο εργασίας γνωρίζοντας οτι ο κωδικός είναι 1234.

1516

Προστατέψτε από το τρέχον βιβλίο εργασίας το ενεργό φύλλο εργασίας αλλά ο χρήστης να μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής κελιών C4:C7 (χωρίς να ορίσετε δικαιώματα χρήστη σε περιοχή κελιών). Στην περίπτωση που σας ζητηθεί κωδικός ορίστε τον 1234

1553

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ εμφανίστε τα βέλη τα οποία θα εμφανίζουν τα κελιά στα οποία βασίζεται το κελί J20. Επίσης εμφανίστε ποιά κελιά εξαρτώνται από το κελί F9.

1554

Ορίστε στο τρέχον φύλλο εργασίας να εμφανίζονται οι τύποι και οι αυτόματες αλλαγές σελίδας

1851

Χρησιμοποιώντας ως κωδικό πρόσβασης τη λέξη code προστατέψτε την περιοχή Β5:Β24. Φροντίστε τα υπόλοιπα κελιά να είναι διαθέσιμα για εισαγωγή δεδομένων

1926

Εισάγετε μια νέα προσαρμοσμένη λίστα με εγγραφές τις τιμές της περιοχής κελιών Α2:Α5