1141

Στο φύλλο διαγωνισμός2 εμφανίστε σε γράφημα (Ομαδοποιημένη στήλη 3-Δ) τις πωλήσεις των τεσσάρων εταιριών για τον μήνα Αύγουστο, που εμφανίζονται στο φύλλο Πωλήσεις. Αλλάξτε το χρώμα των στηλών σε μπλέ, το σχήμα των στηλών σε πλήρης πυραμίδα και το βάθος του γραφήματος σε 150.

1250

Αλλάξτε το χρώμα των τιμών του οριζόντιου άξονα σε μπλε και το μέγεθος των αριθμών του κατακόρυφου άξονα σε 12.

1251

Προσαρμόστε, χωρίς κλιμάκωση, την εικόνα TEST4U.jpg η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας, στις στήλες του γραφήματος.

1275

Τροποποιήστε τον τύπο του γραφήματος μόνο για την σειρά δεδομένων DELLA. Επιλέξτε ένα τύπο γραφήματος της αρεσκείας σας.

1281

Προσθέστε στο γράφημα του φύλλου εργασίας Πωλήσεις, τα δεδομένα της MICRONA για τους πέντε πρώτους μήνες. Στη συνέχεια αντιγράψτε το γράφημα σε νέο έγγραφο του Microsoft Word με τρόπο όμως που όταν αλλάζει το γράφημα στο φύλλο εργασίας Πωλήσεις να αλλάζει και το γράφημα στο έγγραφο του Word.

1527

Μέσα στο τρέχον φύλλο εργασίας, δημιουργήστε ένα δισδιάστατο (2-Δ) γράφημα πίτας με συμπαγή (όχι απομακρυσμένα) κομμάτια. Δεχτείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Τα κομμάτια της πίτας θ' απεικονίζουν τα δεδομένα είδος και ποσότητα του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 από το βιβλίο εργασίας IL-ates1527 που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας

1529

Στο γράφημα πίτας που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2, περιστρέψτε το γράφημα έτσι ώστε το κομμάτι πίτας μητρική να βρεθεί στο υψηλότερο σημείο.

1530

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 αλλάξτε την μορφοποίηση του οριζόντιου άξονα έτσι ώστε το εύρος τιμών να είναι από 0,00€ έως 16.000,00€, οι αριθμοί να είναι χρώματος Λευκο, Φόντο1, πιο σκούρο 50% και μέγεθος 8 στ., να εμφανίζεται τιμή κάθε 2.000,00€ και εξωτερική δευτερεύουσα υποδιαίρεση κάθε 1.000,00€

1531

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 να απομακρύνονται όλα τα κομμάτια της πίτας το ίδιο από το κέντρο του γραφήματος.

1532

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 να απομακρύνονται μόνο τα κομμάτια μητρική και Οθόνη από το κέντρο του γραφήματος.

1533

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 μετακινήστε το υπόμνημα έτσι ώστε να είναι στην κορυφή του γραφήματος και να έχει το μέγιστο πλάτος.

1534

Στο τρέχον γράφημα απαλείψτε το υπόμνημα και μεγαλώστε όσο το δυνατόν περισσότερο την περιοχή σχεδίασης μέσα στο γράφημα

1535

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας Graph διαγράψτε την σειρά δεδομένων του μήνα Μαρτίου

1536

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας Graph προσθέστε την σειρά δεδομένων για τον μήνα Μάιο.

1537

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας Graph διαγράψτε την σειρά δεδομένων της εταιρίας IL-com.

1538

Στο τρέχον γράφημα ορίστε την επικάλυψη των ράβδων (σειράς) σε 40 και το πλάτος ανοίγματος σε 60. Επίσης αλλάξτε την διάταξη σειρών έτσι ώστε μπροστά να είναι η σειρά ΙΑΝ πιο πίσω η σειρά ΦΕΒ και στο βάθος η σειρά ΜΑΡ.

1541

Στο τρέχον γράφημα ορίστε στη σειρά δεδομένων ΙΑΝ εφέ γεμίσματος την φωτογραφία brick1.gif που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας με προσαρμογή στο σχήμα. Κάντε το ίδιο στην σειρά ΦΕΒ με την φωτογραφία brick2.gif και στην σειρά ΜΑΡ με την φωτογραφία brick3.gif.

1855

Ορίστε την εικόνα με το βέλος σαν φόντο στηλών του γραφήματος. Διαγράψτε την εικόνα από το φύλλο εργασίας.

1917

Μέσα στο φύλλο εργασίας Φύλλο1, δημιουργήστε ένα ομαδοποιημένο γράφημα γραμμής-στήλης χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της περιοχής Α1:C4.

1918

Εμφανίστε τον δευτερεύοντα άξονα για τη σειρά Πωλήσεις ποσότητα.

20032

Αλλάξτε το χρώμα της στήλης Gladbach σε κόκκινο.