1245

Ταξινομήστε την περιοχή κελιών Α1:C21 κατά αύξουσα σειρά όσον αφορά την ομάδα και σε φθίνουσα σειρά όσον αφορά τους βαθμούς που έλαβαν.

1270

Δημιουργήστε ένα σύνθετο φίλτρο, στην περιοχή B33:D34, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των άσπρων υποδημάτων που πούλησε ο πωλητής Φασούλας

1273

Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας βασισμένο στο πρότυπο Κατάσταση εξόδων

1277

Εκτελέστε στο κελί Β4 την μακροεντολή mymacro

1279

Καταγράψτε μια νέα μακροεντολή με όνομα newmacro, η οποία θα εφαρμόζει έντονη και πλάγια γραφή.

1291

Ανοίξτε το πρότυπο Ισολογισμός από τον φάκελο IL-ates\excel της επιφάνειας εργασίας και εφαρμόστε στο κείμενο Ισολογισμός χρώμα, μαύρο κείμενο 1. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το.

1517

Ταξινομήστε όλα τα δεδομένα του τρέχοντος φύλλου εργασίας πρώτα ως προς την στήλη data01 μετά κατά την στήλη data02 και τέλος ως προς την στήλη data03. Εφαρμόστε σε όλα αύξουσα ταξινόμηση.

1518

Ταξινομήστε όλα τα δεδομένα του τρέχοντος φύλλου εργασίας πρώτα κατά αύξουσα σειρά ως προς την στήλη data15 μετά κατά την στήλη data08 σε φθίνουσα σειρά και τέλος ως προς την στήλη data01 σε φθίνουσα σειρά.

1519

Κάντε ταξινόμηση από αριστερά προς τα δεξιά με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς την γραμμή, μετά ως προς την γραμμή 1500 με φθίνουσα σειρά και τέλος ως προς την γραμμή 1499 με φθίνουσα σειρά

1520

Καταργήστε το αυτόματο φίλτρο.

1521

Εφαρμόστε αυτόματο φίλτρο και εμφανίστε μόνο τις εγγραφές όπου ο πωλητής είναι ο Βαϊτσόπουλος Ι. και το χρώμα είναι Μαύρο

1522

Εφαρμόστε αυτόματο φίλτρο και εμφανίστε μόνο τις εγγραφές όπου η περιοχή είναι Ανατολικά, το χρώμα αρχίζει από Μ, και η τιμή είναι (>=70 ή <=10)

1523

Εισάγετε τα κατάλληλα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α51:C51 έτσι ώστε αν εφαρμόσετε σύνθετο φίλτρο να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές όπου πωλητής είναι ο Ντούγιας Β., χρώμα είναι το Μαύρο και το σύνολο είναι >2000. Εφαρμόστε το φίλτρο.

1524

Εισάγετε κατάλληλα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α51:C52 έτσι ώστε αν εφαρμόσετε σύνθετο φίλτρο να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές όπου το χρώμα είναι Μαύρο, οι μονάδες είναι <50 και το σύνολο είναι >2000 ή το χρώμα είναι Κόκκινο, οι μονάδες είναι >50 και το σύνολο είναι <2000 (εισάγετε τα δεδομένα με αυτή τη σειρά). Τα αποτελέσματα να αντιγραφούν στην περιοχή κελιών που αρχίζει από το κελί Α60.

1860

Δημιουργήστε ένα σύνθετο φίλτρο το οποίο να εμφανίζει μόνο τις παραγγελίες οι οποίες έχουν γίνει μετά από 2/2/2004 από τον Λαμπρόπουλο Στέλιο και η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από 10.

1871

Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση ως προς τον μήνα (όχι αλφαβητικά) και μετά ως προς το ποσό.

1920

Εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμηση στον συγκεντρωτικό πίνακα με βάση το πεδίο Πωλησεις EURO.