2087

Στο Υποσέλιδο της φόρμας ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε δύο πλαίσια κειμένου όπου το ένα θα εμφανίζει την μικρότερη τιμή του πεδίου Τιμή των εγγραφών της φόρμας και το άλλο την μεγαλύτερη του πεδίου Τιμή. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2088

Στο Υποσέλιδο της φόρμας ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε δύο πλαίσια κειμένου όπου το ένα θα εμφανίζει τον μέσο όρο του πεδίου Τιμή των εγγραφών της φόρμας και το άλλο το πλήθος των εγγραφών της φόρμας. Στο πλαίσιο κειμένου που εφανίζει τον μέσο όρο, ορίστε μορφή Σταθερή με δύο δεκαδικά ψηφία. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2151

Δημιουργήστε μία νέα φόρμα με διάταξη πίνακα, με όνομα ΠαραγγελίεςΠροϊόντα η οποία θα βασίζεται στο ερώτημα ΠαραγγελίεςΠροϊόντα θα εμφανίζει πεδία ΗμερομηνίαΠαραγγελίας, Περιγραφή, Ποσότητα, Τιμή.

Δημιουργήστε μία νέα φόρμα με διάταξη στήλης, με όνομα Πελάτες η οποία θα βασίζεται στον πίνακα Πελάτες και θα εμφανίζει όλα τα πεδία. Στην φόρμα Πελάτες, εισάγετε σαν δευτερεύουσα φόρμα την ΠαραγγελίεςΠροϊόντα. Το πεδίο σύνδεσης να είναι ο ΚωδικόςΠελάτη. Αποθηκεύστε και κλείστε τη φόρμα.

2152

Προσθέστε ένα νέο πλαίσιο κειμένου στην φόρμα ProductList έτσι ώστε να υπολογίζει την τιμή του προϊόντος επί 1.19. Η μορφή να είναι Ευρώ. Εισάγετε στην κεφαλίδα της φόρμας μία νέα ετικέτα με λεζάντα: Μικτή αξία. Αποθηκεύστε τις αλλαγές στη φόρμα.

2153

Τροποποιήστε την φόρμα Πελάτες έτσι ώστε στην σειρά tab το φύλο να είναι προτελευταίο και ο ΚωδικόςΠελάτη τελευταίος.

2156

Στην φόρμα Πελάτες διαγράψτε τα πλαίσια κειμένου που εμφανίζουν τα πεδία Όνομα και Επώνυμο. Εισάγετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου με όνομα FullName και το οποίο θα εμφανίζει το Επώνυμο και Όνομα με ένα κενό ανάμεσά τους. Η λεζάντα θα είναι Ονοματεπώνυμο. Αποθηκεύστε τη φόρμα.

2157

Στην φόρμα ΠελάτεςFindTK ορίστε κάθε φορά που αλλάζει το πλαίσιο κειμένου με όνομα tk_find να εκτελείται η μακροεντολή myRefresh

2170

Στην φόρμα Πελάτες ορίστε τον τρόπο προβολής της δευτερεύουσας φόρμας σε Συνεχείς φόρμες.

2182

Στην ανοιχτή φόρμα εμφανίστε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο σελίδας. Αποθηκεύστε τη φόρμα.

2183

Εισάγετε στην τρέχουσα φόρμα το πεδίο Τιμή. Αποθηκεύστε τη φόρμα.

2193

Εφαρμόστε περιορισμό σε λίστα στο σύνθετο πλαίσιο της φόρμας με όνομα Παραγγελίες.

2230

Προσθέστε μέσα στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα, στην ενότητα λεπτομέρεια, ένα νέο πλαίσιο κειμένου το οποίο δεν θα έχει προέλευση στοιχείου ελέγχου (Unbound)

2231

Προσθέστε μέσα στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα, στην ενότητα λεπτομέρεια, ένα νέο πλαίσιο κειμένου το οποίο θα παρουσιάζει την τιμή του πεδίου ΦΠΑ με μορφή ποσοστού και 2 δεκαδικά ακρίβεια. (π.χ. 19-->19,00%)

2232

Προσθέστε μέσα στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα, στην ενότητα λεπτομέρειες, ένα νέο πλαίσιο κειμένου το οποίο θα υπολογίζει την αξία ΦΠΑ του προϊόντος με μορφή Βασική και 2 δεκαδικά ακρίβεια.

2233

Προσθέστε μέσα στην φόρμα ΠροϊόνταΦωτό, στην ενότητα λεπτομέρεια, ένα νέο πλαίσιο κειμένου το οποίο θα υπολογίζει το μέγεθος της ασυμπίεστης φωτογραφίας σε kB. Το μέγεθος σε bytes υπολογίζεται με βάση το τύπο Ύψος*Πλάτος*3. Η εμφάνιση να είναι με μορφή Βασική με 2 δεκαδικά ακρίβεια.

2234

Προσθέστε μέσα στην φόρμα Πελάτες, στην ενότητα λεπτομέρεια, μία νέα ομάδα επιλογών τύπου κουμπιών επιλογής συνδεδεμένη με το πεδίο Φύλο, με δύο ετικέτες: Άρρεν (με τιμή 1) και Θήλυ (με τιμή 2). Προεπιλογή να είναι το Άρρεν Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2235

Προσθέστε μέσα στην φόρμα Πελάτες, στην ενότητα λεπτομέρεια, ένα σύνθετο πλαίσιο το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με το πεδίο Φύλο και θα εμφανίζει τις παρακάτω επιλογές Άρρεν (με τιμή 1) και Θήλυ (με τιμή 2). Η στήλη με τις τιμές (1 και 2) να μην εμφανίζεται. Προεπιλογή να είναι το Άρρεν. Αλλάξτε την λεζάντα της ετικέτας του σύνθετου πλαισίου σε Φύλο. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2236

Προσθέστε μέσα στην φόρμα Παραγγελίες, στην ενότητα λεπτομέρεια, ένα πλαίσιο λίστας το οποίο θα αποθηκεύει την τιμή στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη και θα εμφανίζει τα πεδία Όνομα και Επώνυμο από τον πίνακα Πελάτες, με αυτή την σειρά, σε αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Επώνυμο. Αλλάξτε και την συνδεδεμένη ετικέτα του πλαισίου λίστας σε Πελάτες Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2237

Προσθέστε μέσα στην φόρμα Παραγγελίες, στην ενότητα λεπτομέρεια, ένα σύνθετο πλαίσιο το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με το πεδίο ΚωδικόςΕίδους και θα εμφανίζει τα πεδίο Περιγραφή από τον πίνακα Προϊόντα σε αύξουσα ταξινόμηση. Αλλάξτε και την συνδεδεμένη ετικέτα του σύνθετου πλαισίου σε Προϊόντα Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2238

Στην φόρμα Πελάτες αλλάξτε την αλληλουχία tab να δουλεύει με την ακόλουθη σειρά:

Επώνυμο, Όνομα, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Περιοχή, Πόλη, ΤΚ, ΚωδικόςΠελάτη

Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2781

Στην φόρμα Πελάτες προσθέστε ένα πλαίσιο ελέγχου το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το πεδίο ΝέοςΠελάτης. Το πλαίσιο ελέγχου να έχει τριπλή κατάσταση. Στον πελάτη Κώστα Γουτούδη ορίστε, μέσω της φόρμας, την τιμή κενό. Αποθηκεύστε την εγγραφή.

2783

Στην φόρμα ΠροϊόνταΦωτό κάντε τις κατάλληλες αλλαγές έτσι ώστε κατά την εκτύπωση να εμφανίζεται στο κάτω τμήμα κάθε σελίδας η αρίθμηση σελίδων με την παρακάτω μορφή:

Σελίδα 1 από 5

2784

Στην φόρμα Πελάτες2 ορίστε ως υποφόρμα την φόρμα Παραγγελίες2 αντί της φόρμας Παραγγελίες.

2789

Στην φόρμα Πελάτες3 υπάρχει ένα κουμπί με λεζάντα Κλείσιμο. Φροντίστε όταν ο χρήστης κάνει κλικ επάνω του να εκτελείται η μακροεντολή CloseForm

2798

Προσθέστε μέσα στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα ένα ακόμη πλαίσιο κειμένου το οποίο να εμφανίζει το διπλάσιο του πεδίου Τιμή. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2805

Στην φόρμα Πελάτες ορίστε να εκτελείται η μακροεντολή msg μετά την αποθήκευση μία νέας εγγραφής.

2807

Στην φόρμα Πελάτες υπάρχει το σύνθετο πλαίσιο Κατηγορία. Προσθέστε ως τέταρτη επιλογή το Υπερχονδρικής.

Προσθέστε μία νέα εγγραφή στον πίνακα Πελάτες όπου η κατηγορία θα είναι Υπερχονδρικής. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2808

Στην φόρμα Πελάτες υπάρχει το σύνθετο πλαίσιο Κατηγορία. Προσθέστε ως τέταρτη επιλογή το Υπερχονδρικής.

Προσθέστε μία νέα εγγραφή στον πίνακα Πελάτες όπου η κατηγορία θα είναι Υπερχονδρικής.

2809

Δημιουργήστε μία κενή φόρμα με όνομα StartForm. Προσθέστε ένα κουμπί με κείμενο Πελάτες, το οποίο όταν κάνει κλικ πάνω του ο χρήστης θα ανοίγει την φόρμα Πελάτες, εμφανίζοντας όλες τις εγγραφές. Προσθέστε ένα ακόμη κουμπί με κείμενο Παραγγελίες το οποίο θα ανοίγει την φόρμα Παραγγελίες.

2810

Στην φόρμα Πελάτες αλλάξτε το κουμπί επιλογής σε πλαίσιο ελέγχου. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2811

Στην φόρμα Πελάτες, στην ομάδα επιλογών της κατηγορίας, προσθέστε μία ακόμη επιλογή με όνομα Υπερχονδρικής.

Αλλάξτε τον τύπο και των τριών επιλογών σε Κουμπί εναλλαγής.

2839

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε ένα κουμπί με κείμενο Έκθεση στην ενότητα Λεπτομέρεια το οποίο θα ανοίγει την έκθεση R_Προϊόντα σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Αποθηκεύστε την φόρμα.

2840

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε ένα κουμπί με κείμενο Ερώτημα το οποίο θα εκτελεί το ερώτημα PhotosJPG. Αποθηκεύστε την φόρμα.