2042

Στην έκθεση ΈκθεσηΠελάτες αλλάξτε την κεφαλίδα της έκθεσης, από ΈκθεσηΠελάτες σε Έκθεση για όλους τους πελάτες μας χωρίς να αλλάξετε την μορφοποίηση. Μεγαλώστε το πλάτος του πλαισίου έτσι ώστε να εμφανίζεται ολόκληρο το νέο κείμενο. Αποθηκεύστε αλλά μην κλείσετε την έκθεση.

2045

Στο υποσέλιδο της τρέχουσας έκθεσης προσθέστε ένα νέο πλαίσιο κειμένου στο οποίο θα εμφανίζεται το πλήθος των εγγραφών.

2111

Δημιουργήστε μία νέα έκθεση που να βασίζεται στο ερώτημα r_orders στην οποία θα εμφανίζονται όλα τα πεδία, ομαδοποίηση ενός επιπέδου με βάση το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη, αύξουσα ταξινόμηση κατά Περιγραφή, σύνοψη (ανάλυση και σύνοψη, όχι υπολογισμό ποσοστού) για σύνολο στο πεδίο ΣύνολοΑξίας και σύνολο στο πεδίο Ποσότητα. Ορίστε τον προσανατολισμό της έκθεσης σε οριζόντιο. Αποθηκεύστε την έκθεση με το όνομα r_orders και κλείστε την.

2112

Στην έκθεση R_Παραγγελίες προσθέστε ένα ακόμη πλαίσιο κειμένου στην ενότητα Υποσέλιδο ΚωδικόςΠελάτη ώστε να υπολογίζει τον μέσο όρο του πεδίου ΣύνολοΑξίας. Προσθέστε το ίδιο στην ενότητα Υποσέλιδο έκθεσης. Και τα δύο πλαίσια κειμένου να έχουν γραμματοσειρά Arial Black και μέγεθος 12 στιγμές. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

2125

Δημιουργήστε μια έκθεση βασισμένη σε όλα τα πεδία του ερωτήματος r_orders ομαδοποιημένη με βάση το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη, ενώ θα εμφανίζει το Μέγιστο αριθμό από το ΣύνολοΑξίας. Αποδεχθείτε όλες τις υπόλοιπες προκαθορισμένες επιλογές και αποθηκεύστε την έκθεση με το προτεινόμενο όνομα.

Τέλος, κλείστε την έκθεση.

2126

Τα δεδομένα της ανοικτής έκθεσης είναι ομαδοποιημένα και ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά ως προς το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη. Αλλάξτε το πεδίο ομαδοποίησης από ΚωδικόςΠελάτη σε ΚωδικόςΕίδους και την ταξινόμηση από αύξουσα σε φθίνουσα. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

2154

Τροποποιήστε την έκθεση R_Παραγγελίες1to1 έτσι ώστε κάθε πελάτης να ξεκινά σε νέα σελίδα.

2155

Εισάγετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου στην έκθεση R_Παραγγελίες1to1 έτσι ώστε να υπολογίζει το συνολικό άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας. Το στοιχείο αυτό να εμφανίζεται μία φορά στην τελευταία σελίδα της έκθεσης.

2171

Στο υποσέλιδο ΚωδικόςΠελάτη της έκθεσης R_Παραγγελίες προσθέστε ένα νέο πλαίσιο κειμένου το οποίο θα υπολογίζει το ποσοστό της ΣύνολοΑξίας του πελάτη σε σχέση με το τελικό σύνολο του ΣύνολοΑξίας

2172

Στο υποσέλιδο της έκθεσης R_Παραγγελίες εισάγετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το συνολικό άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας. Εισάγετε και ένα ακόμη πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το πλήθος των παραγγελιών.

2173

Στην έκθεση R_Παραγγελίες, στο υποσέλιδο κωδικός πελάτη, εισάγετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το συνολικό άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας για τον κάθε πελάτη. Εισάγετε και ένα ακόμη πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το πλήθος των παραγγελιών για τον κάθε πελάτη. Αποθηκεύστε την έκθεση.

2196

Διαγράψτε την δευτερεύουσα έκθεση από την έκθεση Πελάτες.

2197

Εισάγετε τη δευτερεύουσα έκθεση με όνομα Παραγγελίες, στην ενότητα Λεπτομέρεια της έκθεσης Πελάτες. Συνδέστε την δευτερεύουσα έκθεση με την κύρια έκθεση με το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη. Αποθηκεύστε την έκθεση.

2782

Στην έκθεση R_Παραγγελίες κάντε τις κατάλληλες αλλαγές έτσι ώστε να εμφανίζεται στο κάτω τμήμα κάθε σελίδας η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε ένα πλάισιο και η αρίθμηση σελίδων με την παρακάτω μορφή:

Σελίδα 1 από 5

2785

Στην έκθεση R_Παραγγελίες2 προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα Λεπτομέρεια το οποίο να υπολογίζει το γινόμενο της Τιμής επί της Ποσότητας για κάθε παραγγελία. Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε μορφή Ευρώ.

2786

Στην έκθεση R_Παραγγελίες3 τροποποιήστε κατάλληλα το πλαίσιο κειμένου που εμφανίζει το επίθετο έτσι ώστε να εμφανίζεται το επίθετο και το όνομα με ένα κενό μεταξύ τους.

2787

Στην έκθεση R_Παραγγελίες προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα Υποσέλιδο ΚωδικόςΠελάτη το οποίο να εμφανίζει το ποσοστό συμμετοχής του κάθε πελάτη στον συνολικό τζίρο. Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται με την μορφή ποσοστού με δύο δεκαδικά ακρίβεια.

2790

Στην έκθεση R_Παραγγελίες4 κάντε τις κατάλληλες αλλαγές ώστε κάθε πελάτης να εμφανίζεται σε διαφορετική σελίδα.

2799

Στην έκθεση R_Παραγγελίες προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα Υποσέλιδο έκθεσης το οποίο να εμφανίζει την μικρότερη τιμή του πεδίου ΗμερομηνίαΠαραγγελίας. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.