2826

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα όπως αυτός απεικονίζεται στην φωτογραφία του φακέλου IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας σας.

2827

Κάντε τις κατάλληλες αλλαγές στην βάση δεδομένων έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης από μηδέν έως πολλά τηλέφωνα για κάθε επαφή. Καταχωρήστε το τηλέφωνο 2310888771 στον Στέλιο Λαμπρόπουλο και το τηλέφωνο 2310888772 στον Κώστα Γουτούδη. Προσθέστε τα κατάλληλα ευρετήρια.(τα τηλεφωνικά νούμερα είναι τυχαία κάθε φορά και άρα δεν είναι ίδια με αυτά του βίντεο)

2828

Κάντε τις κατάλληλες αλλαγές στην βάση δεδομένων έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης εξετάσεων.

Να μπορούμε δηλαδή να καταχωρήσουμε για κάθε μαθητή την ημερομηνία εξετάσεων για κάθε ενότητα.

Ένας μαθητής να μπορεί να δώσει πάνω από μία φορά εξετάσεις στην ίδια ενότητα.

Φροντίστε να μην επιτρέπεται ένας μαθητής να δίνει περισσότερες από μία φορές την ίδια ενότητα την ίδια μέρα.

Καταχωρίστε μία εξέταση για τον μαθητή Στέλιο Λαμπρόπουλο στην ενότητα Internet στις 20/5/2011 και μία εξέταση για τον μαθητή Κώστα Γουτούδη στην ενότητα Windows στις 22/03/2011.(οι ημερομηνίες είναι τυχαίες κάθε φορά και άρα δεν είναι ίδιες με αυτές του βίντεο)

2829

Τροποποιήστε κατάλληλα την φόρμα Μαθητές έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των τηλεφώνων (πίνακας Τηλέφωνα) και των εξετάσεων (πίνακας Εξετάσεις). Η επιλογή της ενότητας να γίνεται μέσω σύνθετου πλαισίου. Αποθηκεύστε τη βάση.

2830

Δημιουργήστε μια έκθεση όμοια με του αρχείου Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας σας.

Φροντίστε η ημερομηνία στο υποσέλιδο να είναι πάντοτε η τρέχουσα.

2831

Δημιουργήστε μία έκθεση όμοια με το αρχείο Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας σας, χρησιμοποιώντας το αρχείο Εισπράξεις.txt, που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο, ως συνδεδεμένο πίνακα.

Φροντίστε η ημερομηνία στο υποσέλιδο να είναι πάντοτε η τρέχουσα.

Αποθηκεύστε τη βάση.

2832

Εισάγετε τις εγγραφές του αρχείου Πωλησεις.dbf που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας σας, στον πίνακα Πωλήσεις1 και δημιουργήστε μια έκθεση όμοια με το αρχείο Άσκηση.pdf που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο.

Φροντίστε η ημερομηνία στο υποσέλιδο να είναι πάντοτε η τρέχουσα.