3093

Αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση σαν πρότυπο στον φάκελο IL-ates\PowerPoint ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, με όνομα mytemplate.potx

3136

Ανοίξτε την παρουσίαση 3040 η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Powerpoint της επιφάνειας εργασίας, μεταβείτε στην τελευταία διαφάνεια και αποθηκεύστε την σε μορφή bmp (3040.bmp) στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας (δεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)

3146

Δημιουργήστε μια νέα παρουσίαση, και ορίστε ως φόντο σε όλες τις διαφάνειες, στο υπόδειγμα διαφανειών, το προκαθορισμένη διαβάθμιση Ανάδειξη από πάνω - Εμφαση 2. Στη συνέχεια αποθηκεύστε την ως πρότυπο με όνομα mytemplate στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

3201

Εισάγετε ολόκληρη την παρουσίαση IL-ates3201_b που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, στο τέλος της τρέχουσας παρουσίασης.

3205

Αποθηκεύστε την πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης σε μορφή jpg στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας με το όνομα slide01.jpg.

10953

Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις που σχετίζονται με τις επιδράσεις στο ακροατήριο των επιλογών και του πλήθους των χρωμάτων γραμματοσειράς που χρησιμοποιούνται σε μια παρουσίαση.

10954

Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις σχετικά με την αφομοίωση των πληροφοριών απο το ακροατήριο που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης.

10955

Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις που σχετίζονται με τις διαστάσεις και τον φωτισμό της αίθουσας που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό της παρουσίασης.

10956

Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις που σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία και τις γνώσεις του ακροατηρίου επί του θέματος που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό της παρουσίασης.

10957

Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις δεν σχετίζεται με τον σωστό και εντυπωσιακό σχεδιασμό μιας παρουσίασης;

10958

Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις σχετίζεται με την επίδραση που μπορεί να έχουν η επιλογή και το πλήθος των χρωμάτων μιας παρουσίασης;

10959

Ποιός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αφομοιώνονται καλύτερα οι πληροφορίες από το κοινό;

10960

Επιλέξτε την ορθή πρόταση που σχετίζεται με τα χρώματα που είναι προβληματικά για άτομα με αχρωματοψία.

10961

Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες είναι ο πιο καθοριστικός για την κατανόηση της παρουσίασης;

10962

Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή όσον αφορά τον χρονισμό μιας παρουσίασης;

10963

Επιλέξτε την ορθή πρόταση που σχετίζεται με τα δημογραφικά στοιχεία και τις γνώσεις του ακροατηρίου επί του θέματος που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό της παρουσίασης.

10964

Ποιά η συναισθηματική απήχηση της χρήσης του μπλε χρώματος κατά την προβολή της παρουσίασης;

11678

Ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς είναι προβληματικός για άτομα με αχρωματοψία;

11680

Πως μπορούν τα δημοργαφικά χαρακτηριστικά του ακροατηρίου να επηρεάσουν τον τρόπο αποδοχής μιας παρουσίασης;

11681

Πως επιδρά συναισθηματικά το κόκκινο χρώμα στο ακροατήριο;

11682

Πως πρέπει να χρησιμοποιούνται το κείμενο, οι εικόνες και τα γραφικά σε μια παρουσίαση για να υποβοηθήσουν την κατανόηση;

11683

Αν χρησιμοποιούσαμε πολλά χρώματα σε μια παρουσίαση πως θα επηρεαζόταν το ακροατήριο;

11684

Κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης τι πρέπει να προσέξουμε σε σχέση με την εκφώνηση και τον τρόπο προβολής της παρουσίασης;

11685

Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θα λάβετε υπ' όψιν σας σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία και τις γνώσεις του ακροατηρίου και το πόσο αυτά επηρεάζουν την αφομοίωση της παρουσίασης.

11686

Ποιο από τα παρακάτω δημογραφικά στοιχεία δεν πρέπει να μας επηρεάζει κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης;

11687

Ποιον από τους παρακάτω παράγοντες δεν πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν κατά τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης;

11688

Ο σωστός σχεδιασμός μιας παρουσίασης μπορεί να εντυπωσιάσει το ακροατήριο. Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες βοηθά να αφομοιώσει καλύτερα το ακροατήριο μια παρουσίαση;

11689

Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν είναι σημαντικός σε σχέση με το μέγεθος του ακροατηρίου, τις διαστάσεις και τον φωτισμό της αίθουσας;

11690

Τι είναι ο χρόνος αδιάσπαστης προσοχής του ακροατηρίου μιας παρουσίασης;

11691

Για ποιον λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τους συνδυασμούς χρωμάτων κόκκινο-πράσινο και μπλε-κίτρινο στις παρουσιάσεις μας;