3137

Εφαρμόστε μόνο στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης ως φόντο την υφή λευκό μάρμαρο

3147

Αφαιρέστε από την πρώτη και την τρίτη διαφάνεια τη τρέχουσας παρουσίασης το φόντο και τα γραφικά του υποδείγματος.

3202

Εισάγετε μόνο τις δύο πρώτες διαφάνειες από την παρουσίαση IL-ates3202_b που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, στο τέλος της τρέχουσας παρουσίασης.

3203

Εισάγετε στο τέλος της τρέχουσας παρουσίασης μια νέα διαφάνεια η οποία θα βασίζεται στην διάρθρωση του αρχείου word.rtf το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

3296

Φροντίστε να εμφανίζεται στην διαφάνεια της οθόνης ως εφέ γεμίσματος η εικόνα test4u.gif που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

3297

Στην παρουσίαση της οθόνης απενεργοποιήστε την συνεχή επανάληψη που διακόπτεται με ESC και φροντίστε η διαδοχή των διαφανειών να είναι μη αυτόματη.

3298

Διαγράψτε μόνο από την δεύτερη διαφάνεια τα γραφικά του υποδείγματος.

3300

Δημιουργήστε μια νέα προσαρμοσμένη προβολή η οποία θα αποτελείται από τις διαφάνειες δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4) και ονομάστε την TEST4U.

3301

Εισάγετε, μετά την πέμπτη διαφάνεια, τα περιεχόμενα του αρχείου 3191.rtf το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

3302

Απενεργοποιήστε τον χρονισμό διαδοχής των διαφανειών για όλη την παρουσίαση.

3303

Φροντίστε αν κάνουμε κλικ, κατά τη διάρκεια της προβολής της παρουσίασης, στο πλαίσιο κειμένου TEST4U να μεταβαίνουμε στο έγγραφο 3193.docx το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

3304

Αμέσως μετά την πρώτη διαφάνεια εισάγετε την παρουσίαση 3191 η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

3306

Στην προσαρμοσμένη προβολή TEST4U αφαιρέστε την πρώτη διαφάνεια και προσθέστε, στην τελευταία θέση, την 7 διαφάνεια με τίτλο Word 2000 Tables.

3308

Δημιουργήστε ένα πρότυπο σχεδίασης με όνομα myFile. Εφαρμόστε οποιοδήποτε χρώμα στα γράμματα τίτλου εκτός από μαύρο. Φροντίστε επίσης η γραφή του τίτλου να είναι έντονη και πλάγια και στις παραγράφους με κουκκίδες η απόσταση πριν και μετά να είναι 0,3 γραμμές (16 στιγμές). Στη συνέχεια αποθηκεύστε το στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.