3011

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000 και αλλάξτε τις διαστάσεις στην εικόνα της Γραμματείας σε 3,00εκ. σε ύψος και 6,00εκ. σε πλάτος.

3053

Προσαρμόστε στο 70% του αρχικού μεγέθους το γραφικό (φωτογραφία) που βρίσκεται στην διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000.

3117

Εισάγετε στην διαφάνεια POWERPOINT 2000 από τα διαθέσιμα αυτόματα σχήματα της εφαρμογής την Ταινία προς τα επάνω το οποίο βρίσκεται στην ομάδα Αστέρια και λάβαρα (Stars and Banners) πλάτους τουλάχιστον 10 εκ., στον κενό χώρο κάτω από την φωτογραφία της γραμματείας.

3124

Στην ενδέκατη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης, εισάγετε ως συνδεδεμένη εικόνα (όχι όμως μέσω της εισαγωγής αντικειμένου) την despoina.jpg η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Powerpoint της επιφάνειας εργασίας.

3131

Ανοίξτε την εικόνα despoina.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας και αποθηκεύστε την στον ίδιο φάκελο ως .bmp (24-bit). Στη συνέχεια δημιουργήστε μια νέα παρουσίαση με όνομα εικόνα στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας και εισάγετε την φωτογραφία bmp στην πρώτη διαφάνεια, σαν συνδεδεμένη εικόνα (όχι όμως μέσω της εισαγωγής αντικειμένου)

3172

Επαναφέρετε το αρχικό χρώμα της εικόνας.

3181

Εισάγετε στην λέξη TEST4U στον τίτλο της πρώτης διαφάνειας, μία υπερσύνδεση που θα οδηγεί στη διεύθυνση http://www.infolearn.gr

3185

Καταργήστε την υπερσύνδεση της εικόνας της πρώτης διαφάνειας χωρίς να διαγράψετε την εικόνα.

3204

Εισάγετε στην τρέχουσα παρουσίαση την εικόνα box.gif το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας, στα 18,71εκ. οριζόντια και 9,93εκ. κάθετα (κατακόρυφα) από την πάνω αριστερή γωνία της διαφάνειας

3206

Αλλάξτε το χρώμα των πτυχίων του clip-art που βρίσκεται κάτω αριστερά σε σκούρο κόκκινο (όπως το χρώμα των πτυχίων του clip-art που βρίσκεται πάνω και δεξιά)

3211

Στην τρέχουσα παρουσίαση αλλάξτε την φωτεινότητα της εικόνας στο 70%, το κοντράστ στο 30% και το χρώμα σε διαβαθμίσεις του γκρι.

3220

Στην τρέχουσα παρουσίαση εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ούτως ώστε όταν εμφανίζεται η φωτογραφία του TEST4U να ακούγεται ο ήχος tada_new.wav που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

3223

Στην τρέχουσα παρουσίαση γεμίστε το μπλε αντικείμενο σχεδίασης με το αρχείο box.gif το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας

3309

Ανοίξτε την εικόνα Ελλάδα.jpg η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων/γραφικών για να την εμφανίστε με αρνητικά χρώματα. Με ποια από τις διαθέσιμες εικόνες αντιστοιχεί;

3310

Στην εικόνα στο κάτω μέρος της οθόνης περικόψτε τη λεπτομέρεια με το ποντίκι. Στη συνέχεια αλλάξτε τις διαστάσεις της εικόνας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε 4,33 εκ. σε ύψος και 5,7 εκ. πλάτος

3311

Εισάγετε την εικόνα test4u.gif η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας στα δεξιά του πλαισίου που περιέχει την λίστα με τις κουκκίδες. Στη συνέχεια περιστρέψτε (αναστρέψτε) κατακόρυφα την εικόνα.

3312

Στα αριστερά του πίνακα εισάγετε την εικόνα TEST4U.gif η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας. Στη συνέχεια αλλάξτε την κλίμακά της στο 75% του αρχικού της μεγέθους.

3314

Φροντίστε η εικόνα test4u.gif που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, να εμφανίζεται 3 εκ. αριστερά και 4 εκ. κάτω, από το κέντρο της διαφάνειας, σε όλες τις διαφάνειες τίτλου.

3315

Μετατρέψτε σε jpg την εικόνα TEST4U.gif, η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας. Στη συνέχεια συνδέστε την εικόνα με μορφή jpg στην τρέχουσα διαφάνεια.

3343

Φροντίστε η εικόνα test4u.gif που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, να εμφανίζεται 3 εκ. δεξιά και 4 εκ. κάτω, από το κέντρο της διαφάνειας, σε όλες τις διαφάνειες τίτλου.