3028

Στην τρέχουσα διαφάνεια, τοποθετείστε το αντικείμενο σχεδίασης με το κείμενο INFO professional μπροστά από εκείνο με το κείμενο INFO advanced.

3049

Στοιχίστε στο κέντρο οριζοντίως το αστέρι σε σχέση με την διαφάνεια.

3050

Στοιχίστε στο μέσο καθέτως το αστέρι σε σχέση με την διαφάνεια.

3051

Στοιχίστε το αστέρι στο κέντρο (και οριζόντια και κατακόρυφα) σε σχέση με την διαφάνεια.

3077

Στο αστέρι της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε σκιά τύπου Μετατόπιση αριστερά.

3078

Στο αστέρι της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε προκαθορισμένο εφέ τύπου Υπόδειγμα 12.

3079

Μεγαλώστε το μέγεθος του αστεριού της τρέχουσας διαφάνειας τουλάχιστον κατά 10% και κατά ύψος και κατά πλάτος.

3129

Φροντίστε ούτως ώστε το σχήμα στα αριστερά να μοιάζει με το σχήμα στα δεξιά. Το χρώμα του φόντου είναι πορτοκαλί, του ποντικιού μπλε και του κύκλου της οθόνης κίτρινο. Στη συνέχεια αφαιρέστε από το δεξιό σχήμα το πράσινο περίγραμμα.

3132

Στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης, υπάρχουν τρία σχήματα. Αλλάξτε την διάταξη ως εξής: πίσω-πίσω, στο φόντο, να βρίσκεται το τετράγωνο, ένα επίπεδο πιο πάνω, ο κύκλος και σε πρώτο πλάνο το παραλληλόγραμμο. Στη συνέχεια ομαδοποιήστε τα σχήματα.

3139

Ανοίξτε την εικόνα despoina.bmp που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, με μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας, μετατρέψτε την σε εικόνα 8 bit (256 χρωμάτων) και στη συνέχεια αποθηκεύστε την ως despoina8.bmp στον ίδιο φάκελο.

3140

Ανοίξτε την εικόνα despoina.bmp που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, με μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας, περιστρέψτε την κατά 90 μοίρες δεξιά και στη συνέχεια αποθηκεύστε την ως despoina2.bmp στον ίδιο φάκελο.

3171

Αλλάξτε το χρώμα γεμίσματος του κύβου σε κόκκινο και φροντίστε αυτό να είναι το προεπιλεγμένο χρώμα για τα νέα αντικείμενα σχεδίασης.

3182

Συνδέστε και εμφανίστε ως εικονίδιο στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης, το αρχείο του Excel με ονόμα Σενάριο που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας.

3207

Ομαδοποιήστε τα αντικείμενα σχεδίασης με κείμενο INFO start, INFO advanced και INFO professional

3208

Καταργήστε την ομαδοποίηση στα αντικείμενα σχεδίασης με κείμενο INFO start, INFO advanced και INFO professional

3210

Εφαρμόστε στο δεξιό πλαίσιο κειμένου το σύνολο των μορφοποιήσεων του αριστερού.

3213

Διαγράψτε από την τρέχουσα διαφάνεια το αυτόματο σχήμα με το κείμενο Πάμε αλλού

3224

Στην τρέχουσα παρουσίαση επικολλήστε την περιοχή Α1:Β4 από το φύλλο εργασίας αριθμοί του υπολογιστικού βιβλίου students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας, ούτως ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται στο υπολογιστικό βιβλίο να αντανακλώνται και στην διαφάνεια.

3323

Στις διαφάνειες 2 έως 4 υπάρχει ένα αυτόματο σχήμα με καφέ χρώμα γεμίσματος. Αντικαταστήστε το καφέ σχήμα με την εικόνα test4u.gif η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

3324

Φροντίστε ούτως ώστε το παραλληλόγραμμο με την πιο ανοικτόχρωμη σκίαση να βρεθεί μπροστά από τα υπόλοιπα δύο σχήματα. Στη συνέχεια ομαδοποιήστε και τα τρία σχήματα.

3325

Εφαρμόστε στο παραλληλόγραμμο εφέ ημιδιαφάνειας (Διαφάνεια 40%-60%).

3326

Φροντίστε τα αντικείμενα που εμφανίζουν τον αριθμό των ερωτήσεων να είναι κατανεμημένα κατακορύφως ως προς τη διαφάνεια.

3327

Εφαρμόστε σε όλα τα αντικείμενα σχεδίασης οποιοδήποτε στυλ και χρώμα σκιάς.

3328

Εφαρμόστε στα τρία (3) γκρι λογότυπα του TEST4U οριζόντια κατανομή σε σχέση με τη διαφάνεια.

3329

Εφαρμόστε στο μπλε αντικείμενο σχεδίασης ως γέμισμα την εικόνα test4u.gif η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

3330

Στις διαφάνειες δύο (2) έως και τέσσερα (4) εφαρμόστε οποιοδήποτε στυλ (εφέ) και χρώμα σκιάς στην εικόνα με το αεροπλάνο.

3332

Εφαρμόστε στα δύο επάνω τμήματα της πυραμίδας το στυλ του κάτω τμήματος.

3333

Εφαρμόστε στα δύο αντικείμενα οποιοδήποτε χρώμα σκιάς.

3334

Χωρίς να μετακινήσετε το παραλληλόγραμμο εμφανίστε την εικόνα που υπάρχει από πίσω του.

3335

Εφαρμόστε στο βέλος τριδιάστατο εφέ στυλ περιστροφής 3-Δ, ισομετρικά δεξιά επάνω.

3336

Τοποθετήστε το γραφικό της οθόνης 3 εκ. οριζόντια και 5 εκ. κατακόρυφα από την επάνω αριστερή γωνία της διαφάνειας.