3635

Δημιουργήστε μία παρουσίαση όμοια με του αρχείου Παρουσίαση.ppsx του φακέλου IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας. Χρησιμοποιήστε επίσης την μοναδική διαφάνεια της παρουσίασης Άσκηση.pptx που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο. Οι φωτογραφίες που θα χρειαστείτε βρίσκονται επίσης στον ίδιο φάκελο. Η υπερσύνδεση Hardware της δεύτερης διαφάνειας παραπέμπει στην Τρίτη διαφάνεια, η υπερσύνδεση Software στην τέταρτη και η υπερσύνδεση Site στην διεύθυνση www.infolearn.gr

 

Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας με όνομα Άσκηση1.ppt στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

3636

Δημιουργήστε μία παρουσίαση όμοια με του αρχείου Παρουσίαση.pps του φακέλου IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται επίσης στον ίδιο φάκελο. Ο πίνακας της πέμπτης διαφάνειας είναι συνδεδεμένος με το αρχείο Excel που υπάρχει στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας.

3637

Δημιουργήστε μία παρουσίαση όμοια με του αρχείου Παρουσίαση.ppsx του φακέλου IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται επίσης στον ίδιο φάκελο. Οι εναλλαγές μεταξύ των διαφανειών είναι τυχαίες. Το φόντο του γραφήματος είναι οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες διαβαθμίσεις.