19114

Διαγράψτε τις κόκκινες γραμμές. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19115

Προεκτείνετε τις γραμμές χρώματος cyan έως την άσπρη γραμμή. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19116

Δημιουργήστε μια πλαγιότμηση (chamfer), στην κάτω δεξιά γωνία του αντικειμένου. Ορίστε την πρώτη λοξή απόσταση στα 50mm και την δεύτερη λοξή απόσταση στα 150mm. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19118

Υπολογίστε το εμβαδόν του αντικειμένου. Τροποποιήστε το κείμενο Area= εισάγοντας το αποτέλεσμα του εμβαδού. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19119

Υπολογίστε το εμβαδόν του αντικειμένου, χωρίς να συμπεριλάβετε στο αποτέλεσμα το εμβαδό των δύο κύκλων. Τροποποιήστε το κείμενο Area= εισάγοντας το αποτέλεσμα του εμβαδού. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19120

Υπολογίστε το εμβαδόν του κάθε γραφείου. Τροποποιήστε το κείμενο Area= εισάγοντας το αποτέλεσμα του εμβαδού για το κάθε ένα. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19123

Αντιγράψτε την βρύση (Faucet-Bathroom Top) από το έγγραφο INFOlearnCopy.dwg, χρησιμοποιώντας ως βάση αντιγραφής το κόκκινο σημείο (χωρίς να το αντιγράψετε). Επικολλήστε την στο αρχείο INFOlearnPaste.dwg, στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (8000,7000). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19125

Διαλύστε όσα αντικείμενα είναι μπλόκ, στα απλούστερα συνθετικά τους. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19130

Ξεπαγώστε την στρώση mirror. Αντιγράψτε τον κύκλο, μέσω κατοπτρισμού (Mirror) στο δεξιό μέρος του σχεδίου, χρησιμοποιώντας ως οδηγό την κόκκινη γραμμή. Ξαναπαγώστε την στρώση mirror και αποθηκεύστε το σχέδιο.

19131

Αντιγράψτε τα 2 εξάγωνα αντικείμενα κατακόρυφα προς τα κάτω, σε απόσταση 10mm. Aποθηκεύστε το σχέδιο.

19132

Σχεδιάστε ένα πολύγραμμο (polyline), το οποίο θα ξεκινάει από το σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (6,15), θα έχει μήκος (Length) 25 προς τα δεξιά και πλάτος (Width) 0.5. Aποθηκεύστε το σχέδιο.

19135

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, τροποποιήστε τις ιδιότητες της κίτρινης γραμμής, έτσι ώστε να είναι όμοιες με της κόκκινης. Aποθηκεύστε το σχέδιο.

19151

Διαγράψτε με την κατάλληλη εντολή, όλα τα περιττά στοιχεία που περιέχονται στο σχέδιο π.χ. Layers, Linetypes, Blocks, Dimension Styles και Shapes. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19158

Εισάγετε μια οριζόντια γραμμή που θα ξεκινάει από το κέντρο του κύκλου και θα εκτείνεται μέχρι την δεξιά περιφέρεια του. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19159

Σχεδιάστε ένα κύκλο με την επιλογή 2points, του οποίου η διάμετρος να ξεκινάει από το σημείο Α και να τελειώνει στο σημείο Β. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19160

Αντιγράψτε τα αντικείμενα της στήλης Α σε απόσταση 50 προς τη στήλη Β. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19161

Αποκόψτε τα σημεία του κύκλου που ορίζουν οι δυο κάθετες κόκκινες γραμμές. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19165

Συμπληρώστε το σχέδιο, προσθέτοντας δύο ελλείψεις, μεταξύ των δύο γραμμών στο πάνω και κάτω μέρος του σχεδίου. Διαλέξτε μόνοι σας τη διάσταση του μικρού άξονα των ελλείψεων. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19170

Σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή με αριστερή αρχή στο απόλυτο σημείο (75.70 , 84) και μήκος 100 μονάδες, προς τα δεξιά. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19171

Σχεδιάστε ένα τόξο που να περνάει από τα τρία δεδομένα σημεία (ακριβώς από το κέντρο τους). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19172

Τοποθετείστε τις τέσσερις εφαπτόμενες γραμμές μεταξύ των δύο κύκλων. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19173

Μετακινείστε τους ρόμβους χρώματος magenta σε απόσταση 40 μονάδων, προς τα αριστερά. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19174

Περιστρέψτε όλα τα σχήματα μαζί κατά 45° με φορά αντίθετη του ρολογιού. Χρησιμοποιήστε σαν σημείο βάσης περιστροφής, το κέντρο του κίτρινου σταυρού. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19175

Επεκτείνετε τις κίτρινες οριζόντιες γραμμές μέχρι την κόκκινη κάθετη γραμμή. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19176

Αλλάξτε την κλίμακα στο πράσινο σχήμα σε 1:2. Η κάτω πλευρά του σχήματος να παραμείνει στην ίδια ευθεία με του κόκκινου. Αποθηκεύστε το σχέδιο.