19088

Ορίστε τις μονάδες μέτρησης (units):
Τύπο Γραμμικών Μονάδων (Length Type) σε Fractional
Τύπο Γωνίας (Angle Type) σε Grads.
Αποθηκεύστε το σχέδιο

 

19109

Εισάγεται μία υπερσύνδεση (hyperlink) στη γραμμή χρώματος magenta, η οποία να τη συνδέει με την διεύθυνση της ιστοσελίδας www.infolearn.gr. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19124

Αντιγράψτε την κάτοψη τουλέτας (Toilet Top) του αρχείου INFOlearnCopy.dwg, χρησιμοποιώντας ως βάση αντιγραφής το κόκκινο σημείο (χωρίς να το αντιγράψετε). Επικολλήστε την σαν μπλόκ στο αρχείο INFOlearnPaste.dwg, στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (9000,7000). Αποθηκεύστε το σχέδιο, με όνομα INFOlearnPaste02.dwg, μέσα στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας.

19128

Δημιουργήστε ένα καινούριο αρχείο, και χρησιμοποιώντας το Design Center, εισάγετε το μπλόκ με το όνομα Copy Machine, από το αρχείο Home - Space Planner. Αποθηκεύστε το σχέδιο με όνομα INFOlearn65res.dwg στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας

19129

Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το μοντέλο αυτού του σχεδίου να είναι έτοιμο για δημοσίευση στο Ίντερνετ. Ονομάστε την σελίδα INFOLEARN, και αποθηκεύστε την στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας. Αποδεχθείτε όλες τις προεπιλεγμένες παραμέτρους.

19136

Καθορίστε μία ιδιότητα (Attribute), με τις παρακάτω ρυθμίσεις: Ετικέτα (Tag) : WINDOW, Προτροπή (Prompt) : Enter Material, Τιμή (Value) : Wood, Απόλυτο Σημείο Εισαγωγής (Insertion Point) : 2000,50 και Στυλ Κειμένου (Text Style) : INFOLEARN. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19137

Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ενεργοποιηθεί η ιδιότητα (Attribute) που έχει οριστεί στον κύκλο και να εμφανιστεί ο αριθμός 150, στη θέση της λέξης NUMBER. Για όνομα δώστε CIRCLE και για Base Point το κέντρο του κύκλου. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19138

Εισάγετε το αρχείο με όνομα INFOlearn60.dwg, που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας, στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (1600,140). Γράψτε το όνομα και το επίθετό σας, με λατινικούς χαρακτήρες, όταν σας ζητηθεί να ορίστε την ιδιότητα. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19139

Δημιουργείστε ένα νέο σύνολο αντικειμένων Write Block, με όνομα Fastener, στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας. Επιλέξτε κατάλληλα ώστε να οριστεί ολόκληρο το σχέδιο για την δημιουργία του αντικειμένου. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19140

Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εμφανίσετε τρία αντίγραφα του Block με όνομα Tree στις παρακάτω απόλυτες συντεταγμένες : (230,140) , (400,140) , (560,140) Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19141

Το σχέδιο περιέχει Blocks με δυναμικά χαρακτηριστικά (Attributes). Δημιουργήστε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Excel με όνομα INFOAttributes.xls στον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας, στο οποίο θα πρέπει να εξαχθούν αυτόματα μόνο οι ιδιότητες NAME και NUMBER του σχεδίου. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19166

Δημιουργείστε ένα σύνολο αντικειμένων (block) με όνομα HOUSE βασισμένο στα αντικείμενα που βρίσκονται στο σχέδιο. Χρησιμοποιήστε για Pick Point το σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (130,65). Τα αρχικά αντικείμενα να παραμείνουν αναλλοίωτα, δηλαδή μετά τη δημιουργία του block να μείνουν ανεξάρτητα όπως ήταν αρχικά. Εισάγετε το block HOUSE στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (225,65). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19167

Αυτό το σχέδιο περιέχει ένα σύνολο αντικειμένων (block) με όνομα HOUSE. Προσθέστε το τρεις φορές σε τυχαία θέση στο χώρο εργασίας. Καθώς εισάγετε το block θα σας ζητηθεί να εισάγετε κάποια δεδομένα σχετικά με ιδιότητες του αντικειμένου HOUSE. Μπορείτε να δώσετε ότι τιμή θέλετε αρκεί να είναι διαφορετική για το κάθε σπίτι. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19186

Εισάγετε το αρχείο Infolearn.dxf, σαν block, στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες (170,140). Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19194

Δημιουργείστε ένα νέο Block, με όνομα Plant που να μετατρέπει το αντικείμενο του σχεδίου, με σημείο βάσης το 0,0. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19195

Δημιουργείστε ένα νέο Block, με όνομα Lamp και να περιέχει το αντικείμενο του σχεδίου. Τα αρχικά αντικείμενα θα πρέπει να παραμείνουν ανέπαφα. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19196

Δημιουργείστε ένα νέο Block, με όνομα Car και να περιέχει το αντικείμενο του σχεδίου. Τα αρχικά αντικείμενα θα πρέπει να διαγραφούν αυτόματα κατά την δημιουργία του Block. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

19223

Στο τρέχον σχέδιο εισάγετε το κείμενο του εγγράφου WordFile.doc από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας σας.

19239

Τροποποιήστε μόνο τη διάσταση της πάνω πλευράς του σχήματος, αλλάζοντας το χρώμα της γραμμής της σε magenta και το πάχος σε 0.15mm.