6221

Διαγράψτε τη διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER.

6222

Στη διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER προσθέστε το παρακάτω κείμενο ως σημείωση ομιλητή: Αναφορά στις δυνατότητες

6223

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο IMPRESS και εισάγετε μια νέα διαφάνεια με διάταξη Τίτλος, Κείμενο ή Τίτλος, περιεχόμενο. Στη συνέχεια προσθέστε, στον τίτλο της νέας διαφάνειας, το κείμενο: IMPRESS Μερίδιο Αγοράς

Το κείμενο IMPRESS να έχει μέγεθος 44 στιγμές και να βρίσκεται στην γραμμή. Το κείμενο Μερίδιο Αγοράς να έχει μέγεθος 28 στιγμές και να βρίσκεται στην γραμμή.

6224

Μετακινήστε στην τελευταία θέση της παρουσίασης τη διαφάνεια με τίτλο Το λογισμικό του υπολογιστή μου.

6225

Μεταβείτε από την τρέχουσα προβολή της διαφάνειας, σε προβολή Ταξινόμησης διαφανειών.

6226

Αλλάξτε τη διάταξη της διαφάνειας σε Κεντραρισμένο κείμενο.

6227

Αλλάξτε το φόντο μόνο της τρέχουσας διαφάνειας σε μπλέ.

6228

Δημιουργήστε ένα διπλότυπο της διαφάνειας με τίτλο Το λογισμικό του υπολογιστή μου.

6229

Ρυθμίστε την τελευταία διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης να μην εμφανίζεται κατά την διάρκεια της προβολής της παρουσίασης.

6230

Μεταβείτε από την τρέχουσα προβολή της διαφάνειας, σε προβολή Διάρθρωσης.

6231

Εισάγετε στην αρχή της τρέχουσας παρουσίασης μία νέα διαφάνεια με διάταξη Τίτλου.

6232

Ξεκινήστε την Παρουσίαση Οθόνης.

6233

Ξεκινήστε την Παρουσίαση Οθόνης από την διαφάνεια INTERNET EXPLORER

6234

Στην τρέχουσα παρουσίαση ορίστε όλες τις διαφάνειες να εμφανίζονται κατά τη προβολή της παρουσίασης.

6235

Αλλάξτε τη διάταξη της πρώτης διαφάνειας της τρέχουσας παρουσίασης από Διαφάνεια τίτλου σε Τίτλος, Κείμενο ή Τίτλος, Περιεχόμενο

6236

Εφαρμόστε μόνο στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης σαν εφέ γεμίσματος την γραμμοσκίαση Μαύρο 45 μοίρες πλατιά με χρώμα παρασκηνίου κόκκινο.

6326

Μεταβείτε σε προβολή παρουσίασης και στην διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER στην προβολή παρουσίασης.

12081

Ποια προβολή είναι η καταλληλότερη προκειμένου να διαβάζουμε και να διορθώνουμε τα κείμενα όλων των διαφανειών, χωρίς να βλέπουμε τα αντικείμενα σχεδίασης, εικόνες κ.λ.π.

12082

Ποια από τις προτεινόμενες πρακτικές ενδείκνυται κατά τη δημιουργία των τίτλων των διαφανειών μιας παρουσίασης;