6263

Εισάγετε την εικόνα image.jpg η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\OO_Impress της επιφάνειας εργασίας, στο πάνω δεξί μέρος όλων των διαφανειών της παρουσίασης εκτός των διαφανειών τίτλου.

6264

Εφαρμόστε αυτόματη αρίθμηση σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.

6265

Προσθέστε στο υποσέλιδο το κείμενο OpenOffice σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.

6266

Εισάγετε την ημερομηνία 14/12/2004 σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης εκτός από την διαφάνεια τίτλου.

6267

Αλλάξτε στην κύρια διαφάνεια, τις διαφάνειες Προεπιλογή και Τίτλος1, το μέγεθος των γραμμάτων του τίτλου σε 33 στιγμές.

6268

Προσθέστε στην κύρια διαφάνεια μία γραμμή από την κάτω αριστερή γωνία έως την πάνω δεξιά γωνία πάχους 0,30cm και χρώματος κόκκινου.

6269

Εφαρμόστε Μεταβλητή ημερομηνία για όλες τις διαφάνειες και στη συνέχεια αυτόματη αρίθμηση μόνο στην πρώτη διαφάνεια.