6270

Μεταβείτε στην διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER. Στη συνέχεια εισάγετε την εικόνα image.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates στην επιφάνεια εργασίας στην κάτω δεξιά γωνία.

6271

Εισάγετε στην πρώτη διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης το αυτόματο σχήμα Διπλωμένη γωνία (Folded Corner) το οποίο βρίσκεται στην ομάδα Βασικά σχήματα (Basic Shapes).

6272

Εισάγετε στην διαφάνεια IMPRESS από τα διαθέσιμα αυτόματα σχήματα της εφαρμογής την Οριζόντια γραμμή κύλισης το οποίο βρίσκεται στην ομάδα Αστέρια πλάτους τουλάχιστον 10 εκ., στον κενό χώρο κάτω από την φωτογραφία της γραμματείας.

6274

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο IMPRESS και αλλάξτε τις διαστάσεις στην εικόνα της Γραμματείας σε 3,00εκ. σε ύψος και 6,00εκ. σε πλάτος.