6284

Προσθέστε ένα διάγραμμα στηλών με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στην τρέχουσα διαφάνεια, το οποίο θα απεικονίζει τα παρακάτω στοιχεία:

             Impress      Άλλα

2002        5            95

2003       10             90

6285

Αλλάξτε τον τύπο του διαγράμματος σε Ράβδος κανονική, όψη 3-Δ, ρεαλιστικές, κουτί

6286

Αλλάξτε το χρώμα του φόντου (το γκρι) της περιοχής διαγράμματος σε λευκό.

6287

Μεταβείτε στην διαφάνεια με τίτλο CALC - Παρουσίαση μερικών χαρακτηριστικών και τροποποιήστε τα χρώματα των ράβδων για Βιβλία και CD επιλέγοντας οποιοδήποτε χρώμα από τα ήδη υπάρχοντα.

6348

Φροντίστε στο γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας να εμφανίζεται η ετικέτα δεδομένων τιμή ως αριθμός.

6349

Φροντίστε στο γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας να μην εμφανίζεται ο τίτλος.

6350

Αλλάξτε τον τίτλο του γραφήματος σε Sales.

6351

Επιλέξτε το γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας.

6352

Στο γράφημα της τρέχουσας διαφάνειας προσθέστε τον τίτλο Chart.