6294

Περιστρέψτε κατά 330 μοίρες το δεύτερο βέλος στην τελευταία διαφάνεια.

6295

Στην τρέχουσα διαφάνεια, τοποθετήστε το αντικείμενο σχεδίασης με το κείμενο INFO professional μπροστά από εκείνο με το κείμενο INFO advanced.

6296

Μεταβείτε στην τελευταία διαφάνεια και διαγράψτε το κάτω βέλος. Στη συνέχεια αλλάξτε τη γραμμή του περιγράμματος του πάνω βέλους σε Λεπτή διάστικτη, πάχος 0,15 cm, το στυλ έναρξης και το μεγέθος να είναι ίδιο με το στυλ και το μεγέθος λήξης.

6297

Στην τρέχουσα διαφάνεια εισάγετε ένα αστέρι 24 ακτινών του οποίου το πλάτος να είναι ίδιο με το ύψος και να μην επικαλύπτει κανένα από τα υπάρχοντα αντικείμενα της διαφάνειας.

6298

Ρυθμίστε το αντικείμενο αυτόματου σχήματος ώστε να μην έχει γραμμή περιγράμματος.

6299

Στοιχίστε στο κέντρο οριζόντια το αστέρι.

6300

Στοιχίστε το αστέρι στο κέντρο καθέτως.

6301

Στοιχίστε το αστέρι στο κέντρο (και οριζόντια και κατακόρυφα).

6302

Περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά 30 μοίρες το αστέρι στην τρέχουσα διαφάνεια.

6303

Στο αστέρι της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε σκιά τύπου πάνω αριστερά, 0,10cm

6304

Στο αστέρι της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε εξώθηση με κατεύθυνση ανατολικά και βάθος 2cm.

6305

Μεγαλώστε το μέγεθος του αστεριού της τρέχουσας διαφάνειας τουλάχιστον κατά 2εκ και κατά ύψος και κατά πλάτος.

6365

Προσθέστε την λέξη Τρίγωνο ως κείμενο στο τριγωνικό αντικείμενο σχεδίασης της πέμπτης διαφάνειας.

6366

Στο βέλος που βρίσκεται στη δεύτερη διαφάνεια αλλάξτε σε πράσινο και το χρώμα γεμίσματος και το χρώμα περιγράμματος (γραμμής).

6367

Στο σχήμα της έλλειψης εισάγετε το κείμενο Πρόσθεση.

6368

Καταργήστε την ομαδοποίηση από τα αντικείμενα που υπάρχουν στην πέμπτη διαφάνεια.

6369

Ανάμεσα στα δύο πλαίσια κειμένου εισάγετε ένα βέλος τύπου μπλοκ με φορά προς τα δεξιά. Φροντίστε το βέλος να είναι στοιχισμένο στο κέντρο και στο μέσο σε σχέση με την διαφάνεια.