6311

Αλλάξτε τη μορφή της παρουσίασης ώστε να είναι κατάλληλη για προβολή σε χρήση διαφανειών Ταμπλόϊντ (Tabloid).

6312

Προσαρμόστε την μορφή/διαστάσεις της παρουσίασης ώστε να είναι κατάλληλη για εκτύπωση σε διαφάνειες μορφής DL Envelope.

6313

Προσαρμόστε την μορφή/διαστάσεις της παρουσίασης ώστε να είναι κατάλληλη για εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους Επιστολή.

6314

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της τρέχουσας παρουσίασης σε κατακόρυφο.

6315

Αλλάξτε τον προσανατολισμό των σημειώσεων της τρέχουσας παρουσίασης σε οριζόντιο.