6316

Εκτυπώστε ολόκληρη την παρουσίαση.

6317

Εκτυπώστε από την τρέχουσα παρουσίαση μόνο την πρώτη διαφάνεια.

6318

Εκτυπώστε τις διαφάνειες 2,3,6 και 7 της τρέχουσας παρουσίασης.

6319

Εκτυπώστε τις σελίδες σημειώσεων των διαφανειών 1,2 και 3 της τρέχουσας παρουσίασης.

6320

Εκτυπώστε την εμφάνιση διάρθρωσης για τις πρώτες 10 διαφάνειες της τρέχουσας παρουσίασης.

6321

Εκτυπώστε τα Σημειώματα για όλες τις διαφάνειες της τρέχουσας παρουσίασης με 9 διαφάνειες ανά σελίδα.

6322

Εκτυπώστε ολόκληρη την παρουσίαση σε αρχείο με όνομα myprint6.prn στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.