Πλήθος ερωτήσεων: 226

 Joomla! - 01 Εισαγωγικά (10 ερωτήσεις)
 Joomla! - 02 Διαχείριση άρθρων (23 ερωτήσεις)
 Joomla! - 03 Ενότητες και κατηγορίες (9 ερωτήσεις)
 Joomla! - 04 Μενού (16 ερωτήσεις)
 Joomla! - 05 Δημοσκοπήσεις (5 ερωτήσεις)
 Joomla! - 06 Σύνδεση χρηστών (4 ερωτήσεις)
 Joomla! - 07 Διαχείριση χρηστών (21 ερωτήσεις)
 Joomla! - 08 Διαχείριση πολυμέσων (4 ερωτήσεις)
 Joomla! - 09 Ενθέματα (10 ερωτήσεις)
 Joomla! - 10 Αναζήτηση - Θέματα - Γλώσσες (5 ερωτήσεις)
 Joomla! - 11 Διαφημίσεις (8 ερωτήσεις)
 Joomla! - 12 Μηνύματα και επαφές (8 ερωτήσεις)
 Joomla! - 13 Κοινωνικά δίκτυα - Χάρτες - Newsletter (12 ερωτήσεις)
 Joomla! - 14 Joom!Fish (12 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 01 Ρυθμίσεις (23 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 02 Κατασκευαστές και κατηγορίες προϊόντων (7 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 03 Διαχείριση προϊόντων (18 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 04 Μεταφορικά κόστη (5 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 05 Πελάτες (12 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 06 Ενθέματα (5 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 07 Αξιολόγηση προϊόντων (4 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 08 Εκπτώσεις και παραγγελίες (5 ερωτήσεις)

 

70000

Δημιουργήστε και δημοσιεύστε ένα νέο άρθρο με τίτλο Το πρώτο μου άρθρο και κείμενο Χαίρε κόσμε!

Ως ενότητα του άρθρου, επιλέξτε την ενότητα γενικά. Φροντίστε το άρθρο να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.

70001

Φροντίστε το άρθρο με τίτλο Το πρώτο μου άρθρο να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.

70002

Φροντίστε το άρθρο με τίτλο Το πρώτο μου άρθρο να ανήκει στην κατηγορία Παρουσιάσεις.

70003

Φροντίστε το άρθρο με τίτλο Το πρώτο μου άρθρο να είναι ορατό μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες.

70004

Φροντίστε η προβολή του άρθρου με τίτλο Το πρώτο μου άρθρο να ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου 2011 και να λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2011.

Επίσης, φροντίστε να μην εμφανίζεται ο τίτλος της κατηγορίας στην οποία ανήκει το άρθρο, όπως και ο τίτλος του άρθρου.

70005

Τροποποιήστε την ημερομηνία δημιουργίας του άρθρου με τίτλο Το πρώτο μου άρθρο σε 12/03/2010.

70006

Φροντίστε στο άρθρο με τίτλο Το πρώτο μου άρθρο να εμφανίζεται το εικονίδιο της εκτύπωσης και του e-mail.

70007

Επαναφέρετε το άρθρο με τίτλο Το πρώτο μου άρθρο το οποίο έχει διαγραφεί καταλάθος. Φροντίστε να μην είναι δημοσιευμένο.

70008

Διαγράψτε το άρθρο με τίτλο Το πρώτο μου άρθρο. Μην το διαγράψετε από τα διαγραμμένα άρθρα.

70009

Αλλάξτε τον τίτλο του άρθρου Το πρώτο μου άρθρο σε Καλημέρα κόσμε!

70095

Φροντίστε το άρθρο με τίτλο Νέα πιστοποιητικά να μην εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.

70096

Τροποποιήστε το άρθρο με τίτλο Νέα πιστοποιητικά ώστε η επικεφαλίδα Όλα τα πιστοποιητικά της DIPLOMA να εμφανίζεται με έντονη γραφή.

70097

Εισάγετε κάτω από την επικεφαλίδα του άρθρου Νέα Πιστοποιητικά την φωτογραφία web.jpg του φακέλου images.

70098

Φροντίστε το κείμενο κάντε κλικ εδώ του άρθρου Νέα πιστοποιητικά να οδηγεί στην σελίδα http://www.diploma.edu.gr

70099

Φροντίστε στο άρθρο με τίτλο Νέα πιστοποιητικά, στην αρχική σελίδα να εμφανίζεται μόνο το κείμενο της πρώτης παραγράφου.

70100

Φροντίστε στο άρθρο με τίτλο Νέα πιστοποιητικά, στην πρώτη σελίδα να εμφανίζεται η πρώτη παράγραφος, στην δεύτερη σελίδα η δεύτερη παράγραφος και στην τρίτη σελίδα όλες οι υπόλοιπες.

70125

Δεν μπορούμε να εμφανίσουμε παραπάνω από δύο άρθρα στην κεντρική σελίδα.

70126

Το Joomla! μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία λήξης της εμφάνισης ενός άρθρου στην κεντρική σελίδα.

70127

Το Joomla! δεν μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία έναρξης της εμφάνισης ενός άρθρου στην κεντρική σελίδα.

70128

Ένα άρθρο, μπορούμε να το χωρίσουμε το πολύ σε 16 σελίδες.

70129

Εάν διαγράψουμε ένα άρθρο, δεν μπορούμε να το επαναφέρουμε.

70130

Μπορούμε να ορίσουμε τις ιδιότητες εμφάνισης του άρθρου, όπως προβολή τίτλου και ημερομηνίας, ξεχωριστά για κάθε άρθρο.

70198

Με την χρήση του ενθέματος AllVideos μπορούμε να εισάγουμε videos μόνο από την ιστοσελίδα του YouTube.