Πλήθος ερωτήσεων: 226

 Joomla! - 01 Εισαγωγικά (10 ερωτήσεις)
 Joomla! - 02 Διαχείριση άρθρων (23 ερωτήσεις)
 Joomla! - 03 Ενότητες και κατηγορίες (9 ερωτήσεις)
 Joomla! - 04 Μενού (16 ερωτήσεις)
 Joomla! - 05 Δημοσκοπήσεις (5 ερωτήσεις)
 Joomla! - 06 Σύνδεση χρηστών (4 ερωτήσεις)
 Joomla! - 07 Διαχείριση χρηστών (21 ερωτήσεις)
 Joomla! - 08 Διαχείριση πολυμέσων (4 ερωτήσεις)
 Joomla! - 09 Ενθέματα (10 ερωτήσεις)
 Joomla! - 10 Αναζήτηση - Θέματα - Γλώσσες (5 ερωτήσεις)
 Joomla! - 11 Διαφημίσεις (8 ερωτήσεις)
 Joomla! - 12 Μηνύματα και επαφές (8 ερωτήσεις)
 Joomla! - 13 Κοινωνικά δίκτυα - Χάρτες - Newsletter (12 ερωτήσεις)
 Joomla! - 14 Joom!Fish (12 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 01 Ρυθμίσεις (23 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 02 Κατασκευαστές και κατηγορίες προϊόντων (7 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 03 Διαχείριση προϊόντων (18 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 04 Μεταφορικά κόστη (5 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 05 Πελάτες (12 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 06 Ενθέματα (5 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 07 Αξιολόγηση προϊόντων (4 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 08 Εκπτώσεις και παραγγελίες (5 ερωτήσεις)

 

70104

Εγκαταστήστε την εφαρμογή com_qcontacts που θα βρείτε στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

70105

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή με όνομα QContacts.

70106

Ενεργοποιήστε την εφαρμογή με όνομα QContacts

70107

Απενεργοποιήστε το εφαρμογή με όνομα QContacts.

70145

Τα περισσότερα ενθέματα και θέματα που κυκλοφορούν για το Joomla!, παρέχονται δωρεάν.

70148

Τα ενθέματα και τα πρόσθετα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.

70149

Ένα ένθεμα μπορεί να είναι μια ξεχωριστή εφαρμογή η οποία συνδέεται με το Joomla!

70150

Το μενού του Joomla! είναι ένα πρόσθετο.

70151

Ένα πρόσθετο χρησιμοποιείται για να μας παρουσιάσει δεδομένα.

70152

Έχουμε την δυνατότητα να συνδέσουμε π.χ. ένα forum με το Joomla!, με την χρήση κάποιου εξωτερικού ενθέματος.