Πλήθος ερωτήσεων: 226

 Joomla! - 01 Εισαγωγικά (10 ερωτήσεις)
 Joomla! - 02 Διαχείριση άρθρων (23 ερωτήσεις)
 Joomla! - 03 Ενότητες και κατηγορίες (9 ερωτήσεις)
 Joomla! - 04 Μενού (16 ερωτήσεις)
 Joomla! - 05 Δημοσκοπήσεις (5 ερωτήσεις)
 Joomla! - 06 Σύνδεση χρηστών (4 ερωτήσεις)
 Joomla! - 07 Διαχείριση χρηστών (21 ερωτήσεις)
 Joomla! - 08 Διαχείριση πολυμέσων (4 ερωτήσεις)
 Joomla! - 09 Ενθέματα (10 ερωτήσεις)
 Joomla! - 10 Αναζήτηση - Θέματα - Γλώσσες (5 ερωτήσεις)
 Joomla! - 11 Διαφημίσεις (8 ερωτήσεις)
 Joomla! - 12 Μηνύματα και επαφές (8 ερωτήσεις)
 Joomla! - 13 Κοινωνικά δίκτυα - Χάρτες - Newsletter (12 ερωτήσεις)
 Joomla! - 14 Joom!Fish (12 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 01 Ρυθμίσεις (23 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 02 Κατασκευαστές και κατηγορίες προϊόντων (7 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 03 Διαχείριση προϊόντων (18 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 04 Μεταφορικά κόστη (5 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 05 Πελάτες (12 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 06 Ενθέματα (5 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 07 Αξιολόγηση προϊόντων (4 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 08 Εκπτώσεις και παραγγελίες (5 ερωτήσεις)

 

70063

Στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, δημιουργήστε μια νέα κατηγορία κατασκευαστών με όνομα Hardware και περιγραφή Hardware manufacturers

70064

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δημιουργήστε έναν νέο κατασκευαστή με όνομα Intel. Ως διεύθυνση ιστοσελίδας εισάγετε την http://www.intel.com και φροντίστε να ανήκει στην κατηγορία Hardware.

70065

Στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, μετονομάστε την κατηγορία κατασκευαστών Hardware σε Software και τον κατασκευαστή Intel σε INFOlearn

70066

Δημιουργήστε μια νέα κατηγορία προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, με όνομα Λογισμικό. Για περιγραφή, εισάγετε το κείμενο Εφαρμογές των Windows

70067

Στην κατηγορία προϊόντων TEST4U του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, φροντίστε να εμφανίζονται τρία προϊόντα ανά γραμμή.

70068

Διαγράψτε την κατηγορία προϊόντων cert4u από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

70071

Διαγράψτε τον κατασκευαστή Intel από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.