Πλήθος ερωτήσεων: 226

 Joomla! - 01 Εισαγωγικά (10 ερωτήσεις)
 Joomla! - 02 Διαχείριση άρθρων (23 ερωτήσεις)
 Joomla! - 03 Ενότητες και κατηγορίες (9 ερωτήσεις)
 Joomla! - 04 Μενού (16 ερωτήσεις)
 Joomla! - 05 Δημοσκοπήσεις (5 ερωτήσεις)
 Joomla! - 06 Σύνδεση χρηστών (4 ερωτήσεις)
 Joomla! - 07 Διαχείριση χρηστών (21 ερωτήσεις)
 Joomla! - 08 Διαχείριση πολυμέσων (4 ερωτήσεις)
 Joomla! - 09 Ενθέματα (10 ερωτήσεις)
 Joomla! - 10 Αναζήτηση - Θέματα - Γλώσσες (5 ερωτήσεις)
 Joomla! - 11 Διαφημίσεις (8 ερωτήσεις)
 Joomla! - 12 Μηνύματα και επαφές (8 ερωτήσεις)
 Joomla! - 13 Κοινωνικά δίκτυα - Χάρτες - Newsletter (12 ερωτήσεις)
 Joomla! - 14 Joom!Fish (12 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 01 Ρυθμίσεις (23 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 02 Κατασκευαστές και κατηγορίες προϊόντων (7 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 03 Διαχείριση προϊόντων (18 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 04 Μεταφορικά κόστη (5 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 05 Πελάτες (12 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 06 Ενθέματα (5 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 07 Αξιολόγηση προϊόντων (4 ερωτήσεις)
 VirtueMart - 08 Εκπτώσεις και παραγγελίες (5 ερωτήσεις)

 

70069

Εισάγετε ένα νέο προϊόν με κωδικό P_CERT4U_CAD και όνομα CERT4U CAD. Το προϊόν να ανήκει στον κατασκευαστή infolearn και να βρίσκεται στην κατηγορία προϊόντων cert4u. Η καθαρή τιμή του να είναι 200 € και ο ΦΠΑ 23%. Για περιγραφή του προϊόντος εισάγετε το κείμενο Το απόλυτο video μάθημα

70072

Στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, βρείτε το προϊόν με τίτλο TEST4U EDU και ορίστε ως πλήρη και μικρή του προϊόντος την φωτογραφία edu.gif που θα βρείτε στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Μην ενεργοποιήσετε την αυτόματη δημιουργία μικρογραφίας.

70073

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ορίστε το απόθεμα του προϊόντος TEST4U EDU σε 200.

70074

Διαγράψτε το προϊόν TEST4U EDU από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

70075

Στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, ορίστε την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας του προϊόντος TEST4U EDU σε 5

70076

Φροντίστε το προϊόν TEST4U EXPERT να είναι δημοσιευμένο στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

70084

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δημιουργήστε έναν τύπο προϊόντος με όνομα DVD. Ως περιγραφή εισάγετε κάποιο κείμενο της επιλογής σας.

70085

Αλλάξτε το όνομα του τύπου προϊόντος CD σε DVD, στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

70086

Μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, στον τύπο προϊόντος DVD εισάγετε τις παρακάτω παραμέτρους.

Όνομα παραμέτρου: param1, ετικέτα: Χωρητικότητα, Τύπος: Πολλαπλές τιμές, Πιθανές τιμές: 4.7 και 8.5,

και

Όνομα παραμέτρου: param2, ετικέτα: Αριθμός DVD, Τύπος: Ακέραιος, Προεπιλεγμένη τιμή: 1

70087

Ορίστε το προϊόν TEST4U EDU του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, να είναι τύπου DVD με χωρητικότητα 8.5 και αριθμό DVD 3.

70159

Μπορούμε να επιλέξουμε ποια προϊόντα θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του VirtueMart.

70164

Ένα προϊόν μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μια ομάδα κατασκευαστών.

70165

Ένας κατασκευαστής μπορεί να έχει πολλά προϊόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

70166

Ένα προϊόν μπορεί να ανήκει μόνο σε έναν τύπο προϊόντος.

70167

Σε κάθε προϊόν μπορούμε να ορίσουμε ξεχωριστό ΦΠΑ.

70170

Στην περιγραφή ενός προϊόντος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια φωτογραφία ως φωτογραφία του και μια δεύτερη ως μικρογραφία του.

70176

Το VirtueMart μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε τα αποθέματα πολλών προϊόντων ταυτόχρονα.

70211

Στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, φροντίστε οι πελάτες να μπορούν να παραγγείλουν από 5 έως και 10 τεμάχια του προϊόντος TEST4U EDU με την χρήση ενός αναπτυσσόμενου πλαισίου.