19417

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 34.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και σχεδιάστε μία ελικοειδή γραμμή στο χώρο με τα εξής χαρακτηριστικά: ακτίνα βάσης 50 μονάδες, ακτίνα κορυφής 20 μονάδες, ύψος 100 μονάδες και σημείο αρχής το (280,580).

19418

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 35.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και εφαρμόστε συστροφή (Twist) CW (clockwise) στην ελικοειδή γραμμή.

19419

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός κύβου 500x500x500 με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (280,60) και γωνία περιστροφής περί τον άξονα z 45°.

19420

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 37.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε μια πολυεδρική επιφάνεια η οποία θα προκύψει εκ περιστροφής του κόκινου σχήματος γύρω απο την μπλέ γραμμή (axis of revolution) με γωνία αρχής 45° και επίκεντρη γωνία -180°. Στη συνέχεια ορίστε την άποψη του σχεδίου σας, στην προκαθορισμένη θέση παρατήρησης SEIsometric.

19421

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 38.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και μετατρέψτε με την κατάλληλη εντολή, σε επίπεδες μή γραμμικές επιφάνειες τα σχεδιασμένα αντικείμενα.

19422

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 39.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, αφαιρέστε τον μικρό κύκλο από τον μεγάλο αφου πρώτα μετατρέψετε σε επίπεδες μή γραμμικές επιφάνειες τα σχεδιασμένα αντικείμενα.

19423

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 40.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, ενώστε τα αντικείμενα μετατρέποντας τα σε ένα, αφου πρώτα τα μετατρέψετε σε επίπεδες μή γραμμικές επιφάνειες. Εφαρμόστε την εντολή Hide για να φανεί καθαρά το αποτέλεσμα της ενέργειας.

19424

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός κόλουρου κώνου (Cone) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (230,870), ακτίνα βάσης 400 μονάδες, ακτίνα κορυφής 160, ύψος 600 μονάδες και πλήθος τμημάτων για την επιφάνεια του κώνου 20.

19425

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός κανονικού κώνου (Cone) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (150,700), ακτίνα βάσης 500 μονάδες, ύψος 1000 μονάδες και πλήθος τμημάτων για την επιφάνεια του κώνου 25.

19426

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια μίας σφαίρας (Sphere) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο βάσης (300,550), ακτίνα 800 μονάδες και αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές, αλλάξτε το χρώμα τις σφαίρας στη συνέχεια σε κόκκινο.

19427

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια μίας σφαίρας (Sphere) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (380,500), διάμετρο 135.84 μονάδες και πλήθος μεσημβρινών για την επιφάνεια της σφαίρας 25. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19428

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός βόρειου ημισφαιρίου (Dome) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (300,530), διάμετρο 630.856 μονάδες και αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19429

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός βόρειου ημισφαιρίου (Dome) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (425,320), ακτίνα 200 μονάδες και πλήθος παραλλήλων για την επιφάνεια του βόρειου ημισφαιρίου 30. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19430

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός νοτίου ημισφαιρίου (Dish) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (230,616), ακτίνα 1500 μονάδες και αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές. Αλλάξτε το χρώμα του νοτίου ημισφαιρίου στη συνέχεια σε cyan.

19431

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός νοτίου ημισφαιρίου (Dish) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (450,850), διάμετρο 1500 μονάδες πλήθος μεσημβρινών για την επιφάνεια του νοτίου ημισφαιρίου 25 και πλήθος παραλλήλων 30.

19432

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια μίας πυραμίδας (Pyramid) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (500,380), επόμενο σημείο (500,1340), επόμενο σημείο (1460,1340) και τελευταίο σημείο (1460,380). Καθορίστε σαν σημείο κορυφής το (220,1310).

19433

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια μίας τετράεδρης πυραμίδας (Pyramid) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (600,460), επόμενο σημείο (630,1270) και επόμενο σημείο (1530,1480). Καθορίστε σαν σημείο κορυφής το

(-650,2260).

19434

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια μίας πυραμίδας (Pyramid) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (500,380), επόμενο σημείο (500,1340), επόμενο σημείο (1460,1340) και τελευταίο σημείο (1460,380). Καθορίστε σαν σημεία κορυφών τα παρακάτω(500,380,400), (500,1340,930), (1460,1340,300) και (1460,380,770).

19435

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια μίας πυραμίδας (Pyramid) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (500,380), επόμενο σημείο (500,1340), επόμενο σημείο (1460,1340) και τελευταίο σημείο (1460,380). Καθορίστε τα παρακάτω σημεία (-350,1175) και (-570,2325) ώστε να σχήματιστεί μια δίριχτη επιφάνεια σαν στέγη.

19436

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός πλέγματος (Mesh) με τα εξής χαρακτηριστικά:

σημείο αρχής (-70,480,0), επόμενο σημείο (-980,2270,100), επόμενο σημείο (750,1740,0) και τελευταίο σημείο

(1110,360,-50). Δώστε πυκνότητα πλέγματος κατα κατέυθυνση Μ 10 μονάδες και κατα κατέυθυνση Ν 12 μονάδες.

19437

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός κυλινδρικού δακτυλίου (Torus) με τα εξής χαρακτηριστικά:

σημείο κέντρου (-30,1230), ακτίνα κυλινδρικού δακτυλίου 1000 μονάδες και διάμετρο κυλίνδρου 600.535. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

19438

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια ενός κυλινδρικού δακτυλίου (Torus) με τα εξής χαρακτηριστικά:

σημείο κέντρου (-50,1330), ακτίνα κυλινδρικού δακτυλίου 950 μονάδες, ακτίνα κυλίνδρου 300, πλήθος μεσημβρινών για την επιφάνεια του περιφέρεια του κυλίνδρου 20 και τμημάτων γύρω απο την περιφέρεια του δακτυλίου 25.

19439

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια μίας ορθογώνιας σφήνας (Wedge) με τα εξής χαρακτηριστικά:

σημείο αρχής (240,630), μήκος 880 μονάδες, πλάτος 1300 μονάδες, ύψος 950 μονάδες και γωνία περιστροφής περί τον άξονα z 45°.

19440

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 57.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε μία σύνθετη επιφάνεια, σαν τομή (κοινή επιφάνεια) των 3 κύκλων. αφου πρώτα τα μετατρέψετε σε επίπεδες μή γραμμικές επιφάνειες τα σχεδιασμένα αντικείμενα.